HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 18 maart 2015

Overzicht ter inzage stukken 18 maart 2015

Dit item is verlopen op 18-04-2015. 

Nr.Titel ter inzage-stuk:Termijn ter inzage:
 1Verordeningen en beleidonbepaald
 2Omgevingsvergunning uitbreiden melkveestal Dammerweg 9 te Weesp5 mrt '15 - 16 apr '15
 4Ondermandaal sociaal wijkteam Weesp5 mrt '15 - 16 apr '15
 7Ontwerpwijzigingsplan Dammerweg 5 b/c11 mrt '15 - 22 apr '15 
 9Provinciale Milieuverordening, aardkundige monumenten voor N23612 feb '15 - 27 mrt '15
10Structuurvisie bedrijventerrein15 dec '10 - onbepaald
12Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelasting 201530 dec '14 - 28 mrt '15 
13Verordening op de heffing en de invordering op roerende woon-en bedrijfsruimte 201530 dec '14 - 28 mrt '15
14Structuurvisie Weesp 2013 - 2030onbepaald
15Beleidsnota Cultuur 2006onbepaald
16Omgevingsvergunning beschikking milieu, Tramedico logistics service BV, Pampuslaan 186, Weesp18 feb '15 - 2 apr '15
17Uitvoeringsregels Wmo 201530 dec '14 - 28 mrt '15
19Legger waterkering t.b.v. inspraakprocedure4 feb '15 - 22 mrt '15
20Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 201530 dec '14 - 28 mrt '15
22Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting 201530 dec '14 - 28 mrt '15
23Verordening op de heffing en de invordering van leges 201530 dec '14 - 28 mrt '15
24Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten 201530 dec '14 - 28 mrt '15
25Raadsbesluit Belastingparagraaf 201530 dec '14 - 28 mrt '15
26Artikel 225 van de Gemeentwet en artikel 2 en artikel 9 van de Verordening parkeerbelasting 201530 dec '14 - 28 mrt '15
46Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2011 onbepaald
   
 18 maart 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken