HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 18 mei 2016

Overzicht ter inzage stukken 18 mei 2016

Dit item is verlopen op 30-06-2016.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
 3 Ontwerpbesluit onteigening reconstructie provinciale weg N236 en aanleg nieuwe Vechtbrug 26 apr - 06 jun '16
 4 Jaarrapport 2015 13 juni - 30 juni '16
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
12 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning brandveilig gebruik B&B Dammerweg 3a 20 apr - 01 jun '16
13 Jaarverslag Vergunning, Toezicht en Handhaving 2015 20 apr - 02 jun '16
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
46 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2011 onbepaald
18 mei 2016

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken