HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 19 juni 2018

Overzicht ter inzage stukken 19 juni 2018

Dit item is verlopen op 12-07-2018.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
 3 Budgethoudersregeling Weesp 2018 onbepaald
 4 Mandaatbesluit Weesp 2018 onbepaald
 5 Besluit op verzoek tot intrekken van omgevingsvergunning CJ van Houtenlaan 36 15 juni - 2 aug '18
 6 Algemeen Plaatselijke Verordening 2017 onbepaald
 7 VTH beleidsplan Weesp 2018-2022
14 juni - 27 juli '18
 8 Persoonsgebonden gedoogbeschikking afmeren Jacobientje 13 juni - 4 juli '18
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
11 Jaarstukken 2017 Gemeente Weesp / Ontwerpbegroting 2019 Belastingen SWW 20 juni - 1 aug '18
12 Ontwerp- Omgevingsvergunning  NH 2050 18 juni - 30 juli '18
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Cultuurnota Weesp 2017-2021 onbepaald
19 juni 2018

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken