HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 20 mei 2015

Overzicht ter inzage stukken 20 mei 2015

Dit item is verlopen op 20-06-2015.

 

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Herinrichting Dr. A. Kuyperlaan e.o. (tekening) 22 apr '15 - 3 jun '15
 4 Besluit ontheffing Provinciale Milieuverordening aardkundige monumenten voor N236 te Weesp 22 apr '15 - 27 mei '15
 8 Uitvoeringsprogramma 2015 afdeling Beheer & Ontwikkeling Gemeente Weesp 1 apr '15 - 24 jun '15
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
16 Voorbereidingsbesluit Bloemendalerpolder Gemeente Weesp 8 apr '15 - 20 mei '15
17 Raadsvoorstel aanwijzen trouwlocaties 8 apr '15 - 1 jul '15
18 Verordening starterslening Weesp 2015 8 apr '15 - 1 jul '15
19 Vastgesteld wijzigingsplan Dammerweg 5 b/c 21 mei '15 - 1 jul '15
20 Ontwerpbestemmingsplan Reconstructie N236 traject km 7 - km 11 21 mei '15 - 1 jul '15
21 Bekendmaking prov. Noord Holland ontwerpbesluit hogere waarden reconstructie N236 21 mei '15 - 1 jul '15
46 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2011  onbepaald
     
  20 mei 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken