HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  overzicht ter inzage stukken 21 augustus 2019

overzicht ter inzage stukken 21 augustus 2019

Dit item is verlopen op 28-11-2019.
Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
1 Diverse verordeningen en beleid onbepaald
2 Kadernota Maatschappelijk Vastgoed onbepaald
3 Budgethoudersregeling Weesp 2018 onbepaald
4 Mandaatbesluit Weesp 2018 onbepaald
5 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2017 onbepaald
6 Structuurvisie bedrijventerrein   onbepaald 
7 Structuurvisie  onbepaald
8 Parkeernormennota Weesp 2019 20 aug - 4 okt '19
9 Vaststellen van de bebouwde komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 te Weesp 23 juli- 4 sept'19
11 Tekeningen bushaltes en vervangende abri's 9 juli - 29 sept '19
15 Huisvestingsverordeling Gooi en Vechtstreek 2019 2 juli - 22 sept '19
21 augustus 2019
     

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken