HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 21 januari 2019

Overzicht ter inzage stukken 21 januari 2019

Dit item is verlopen op 30-01-2019.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
 3 Budgethoudersregeling Weesp 2018 onbepaald
 4 Mandaatbesluit Weesp 2018 onbepaald
 5 Gladheidsbestrijdingsplan 2018-2019 21 jan - 8 mrt '19
 6 Algemeen Plaatselijke Verordening 2017 onbepaald
 8 Belastingverordeningen 2019 27 nov '18 - 22 feb '19
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Cultuurnota Weesp 2017-2021 onbepaald
21 jan '19

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken