HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 22 juli 2020

Overzicht ter inzage stukken 22 juli 2020

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
  7 Structuurvisie  onbepaald
11 Jaarstukken 2019 Gemeente Weesp, AccountantsrapportAangepast accountantsrapport en Controleverklaring 24 juni - 12 aug '20
12 Kennisgeving anterieure overeenkomst Herensingel 142 - 144 22 juli  - 03 sept ''20
13

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals in artikel 6.24 Weesperwerf

22 juli  - 03 sep '20
22 juli 2020

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken