HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 22 maart 2017

Overzicht ter inzage stukken 22 maart 2017

Dit item is verlopen op 06-04-2017.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
 3 Zakelijke beschrijving koop-/realisatieovereenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 WRO 8 mrt - 19 apr. '17
 6 Algemeen Plaatselijke Verordening 2017 onbepaald
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
12 Besluit aanstelling en aanwijzing heffing-en invorderingsambtenaar Gemeente Weesp 22 mrt '17 - 3 mei '17
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
16 Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Weesp 2011 onbepaald
17 Herinrichting Stationsplein (tekening) 8 - 23 mrt '17
18 Ontwerp geluidssaneringsprogramma Herensingel,Stationsweg,Spoorstraat en Korte Muiderweg; akoestisch onderzoek 15 mrt '17 - 27 apr '17
22 mrt 2017

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken