HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 22 mei 2018

Overzicht ter inzage stukken 22 mei 2018

Dit item is verlopen op 22-06-2018.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
 4 Besluit verzoek tot intrekken omgevingsvergunning Boehringer Ingelheim Animal Health 11 april-24 mei '18
 6 Algemeen Plaatselijke Verordening 2017 onbepaald
 7 Ontwerp Algemene regels Hoogwatervoorziening
2 mei- 12 juni '18
 8 Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2017 11 april - 12 juni '18
 9 Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Aetsveldseweg 7 26 april - 6 juni '18
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Cultuurnota Weesp 2017-2021 onbepaald
22 mei 2018

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken