HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 22 november 2017

Overzicht ter inzage stukken 22 november 2017

Dit item is verlopen op 31-12-2017.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
 3

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure, brandveilig gebruik) Papelaan 99 te Weesp

18 okt - 29 nov '17
 4 Bekendmaking straatnaam naast de aangepaste A1 Breedlandpad 1 nov'17 - 3 jan '18
 6 Algemeen Plaatselijke Verordening 2017 onbepaald
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
16 Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Weesp 2011 onbepaald
17 Gladheidsbestrijdingsplan gemeente Weesp winter 2017-2018 16 nov '17 - 8 mrt '18
18

Brandveilig gebruik gebouw t.b.v. buitenschoolseopvang op het perceel Papelaan 153

22 nov '17 - 3 jan '18
19

Verordening Jeugdhulp 2018 en Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018

22 nov '17 - 14 feb '18
22 nov. 2017

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken