HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 22 september 2020

Overzicht ter inzage stukken 22 september 2020

Dit item is verlopen op 31-10-2020.
Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
  7 Structuurvisie  onbepaald
10 1e herziening exploitatieplan Bloemendalerpolder 26 aug - 07 okt '20
11 Vastgesteld beheerplan Natura 2000-gebied Naardermeer 22 sept - 01 nov '20
12

Ontwerpbestemmingsplan 'Stedelijk gebied - Herziening De Weesperschool'

Let op: Plaats in zoekvenster bij tab 'plannaam of - nummer': NL.IMRO.0457.BPSG05weesperschoo-on01

22 sept - 04 nov '20
22 sept 2020

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken