HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 24 april 2019

Overzicht ter inzage stukken 24 april 2019

Dit item is verlopen op 27-05-2019.
Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
1 Diverse verordeningen en beleid onbepaald
2 Kadernota Maatschappelijk Vastgoed onbepaald
3 Budgethoudersregeling Weesp 2018 onbepaald
4 Mandaatbesluit Weesp 2018 onbepaald
5 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2017 onbepaald
6 Structuurvisie bedrijventerrein   onbepaald 
7 Structuurvisie  onbepaald
8 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald 
10 Referendumverordening Gemeente Weesp 2019 20 mrt - 5 juni '19
13 Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 20 mrt- 14 juni '19
14 Ontwerp beheerplan Natura 2000 gebied Naardermeer 20 mrt- 29 april '19
15 Voorkeursrecht ten westen Oude Papelaan Bloemendalerpolder Weesp 21 mrt - 2 mei '19
16 Voorkeursrecht nabij Oude Papelaan Bloemendalerpolder voormalig volkstuinencomplex 21 mrt - 2 mei '19
17 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "herziening Landelijk Gebied West 2018" 21 mrt - 2 mei '19
      24 -4-2019

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken