HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 24 augustus 2016

Overzicht ter inzage stukken 24 augustus 2016

Dit item is verlopen op 24-09-2016.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
 4 Definitief ontwerp Utrechtseweg 30 km - uurgebied 12 juli - 3 okt '16
 9 Definitief Ontwerp Schildersbuurt 30 km-uurgebied 27 jul - 31 okt' 2016
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
12 Tekening bestrating fietsvoorziening winkelcentrum Hogewij 10 aug '16 - 7 sept '16
13 Plan van Nieuwe Scholen Weesp 2 aug '16  - 6 sept '16
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
17

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplannen 'Bloemendalerpolder Weesp', 'Bloemendalerpolder voormalig grondgebied Muiden ' en het exploitatieplan Bloemendalerpolder Gemeente Weesp

24 aug - 5 okt '16
46 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2011 onbepaald
24 aug 2016

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken