HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 24 oktober 2018

Overzicht ter inzage stukken 24 oktober 2018

Dit item is verlopen op 24-11-2018.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
 3 Budgethoudersregeling Weesp 2018 onbepaald
 4 Mandaatbesluit Weesp 2018 onbepaald
 5 Begroting 2019 24 okt - 7 nov '18
 6 Algemeen Plaatselijke Verordening 2017 onbepaald
 7 Bestemmingsplan Laurentiushof ontwerp, Plankaart Laurentiushof, Kennisgeving Laurentiushof 25 okt - 5 dec '18
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Cultuurnota Weesp 2017-2021 onbepaald
24 okt '18

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken