HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 25 augustus 2017

Overzicht ter inzage stukken 25 augustus 2017

Dit item is verlopen op 25-09-2017.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
 3

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning brandveilig gebruik

24 aug - 5 okt '17
 4

Beleidsregel declaratieregeling huisraad 2017

1 aug - 12 sep '17
 6 Algemeen Plaatselijke Verordening 2017 onbepaald
 7 Definitief Ontwerp herinrichting Stationsplein Tekening deel 1 en Tekening deel 2 16 aug - 27 sept '17
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
16 Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Weesp 2011 onbepaald
20 Besluit omgevingsvergunning tijdelijke losplaats (max. 1 jaar) Bloemendalerpolder 09 aug - 14 sept '17
21 Vaststelling ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) van de ten hoogste toelaatbare waarde van de beluidsbelasting en de maatregelen project Weesp, Herensingel e.o. 26 juli - 8 sept  '17
22 Herinrichting Nijverheidslaan, inclusief trailerhelling 26 juli - 15 sept '17
23 Jaarstukken gemeente Weesp 2016 27 jun - 27 aug '17
24 Omgevingsvergunning brandveiligheid gebruik BSO 's Gravenlandseweg 3b Weesp 19 juli - 30 aug '17
25 aug 2017

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken