HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 26 april 2016

Overzicht ter inzage stukken 26 april 2016

Dit item is verlopen op 20-05-2016.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Bedrijventerrein' t.b.v. de percelen Nijverheidslaan 28,30 en 42 te Weesp 06 apr - 18 mei '16
 3 Ontwerpbesluit onteigening reconstructie provinciale weg N236 en aanleg nieuwe Vechtbrug 26 apr - 06 jun '16
 9 Uitvoeringsprogramma OFGV 2016 Gemeente Weesp 31 mrt - 12 mei '16
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
12 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning brandveilig gebruik B&B Dammerweg 3a 20 apr - 01 jun '16
13 Jaarverslag Vergunning, Toezicht en Handhaving 2015 20 apr - 02 jun '16
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
22 Bekendmaking Tijdelijke subsidie regeling Huishoudelijke Hulp ( Regio Gooi en Vechtstreek) 17 febr - 11 mei '16
46 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2011 onbepaald
26 apr 2016

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken