HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 26 april 2017

Overzicht ter inzage stukken 26 april 2017

Dit item is verlopen op 26-05-2017.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
 6 Algemeen Plaatselijke Verordening 2017 onbepaald
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
12 Besluit aanstelling en aanwijzing heffing-en invorderingsambtenaar Gemeente Weesp 22 mrt '17 - 3 mei '17
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
16 Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Weesp 2011 onbepaald
18 Ontwerp geluidssaneringsprogramma Herensingel,Stationsweg,Spoorstraat en Korte Muiderweg; akoestisch onderzoek 15 mrt '17 - 27 apr '17
19 Inspraak ontwerp Locatievisie terrassen binnenstad 12 apr '17 - 27 apr '17
20 Besluit omgevingsvergunning ( uitgebreide procedure, brandveilig gebruik) Herengracht 17 12 apr '17 - 24 mei '17
21 Vaststelling ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting en de maatregelen projecten: Jan Tooropstraat e.o. en M. Nijhoffstraat 12 apr '17 - 25 mei '17
26 apr 2017

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken