HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 26 augustus 2020

Overzicht ter inzage stukken 26 augustus 2020

Dit item is verlopen op 18-09-2020.
Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
  7 Structuurvisie  onbepaald
10 1e herziening exploitatieplan Bloemendalerpolder 26 aug - 07 okt '20
12 Kennisgeving anterieure overeenkomst Herensingel 142 - 144 (Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Herensingel 142 en Exploitatiegebied Herensingel 142) 22 juli  - 03 sept ''20
13

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals in artikel 6.24 Weesperwerf

22 juli  - 03 sep '20
26 augustus 2020

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken