HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 28 mei 2019

Overzicht ter inzage stukken 28 mei 2019

Dit item is verlopen op 28-06-2019.
Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
1 Diverse verordeningen en beleid onbepaald
2 Kadernota Maatschappelijk Vastgoed onbepaald
3 Budgethoudersregeling Weesp 2018 onbepaald
4 Mandaatbesluit Weesp 2018 onbepaald
5 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2017 onbepaald
6 Structuurvisie bedrijventerrein   onbepaald 
7 Structuurvisie  onbepaald
8 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald 
10 Referendumverordening Gemeente Weesp 2019 20 mrt - 5 juni '19
11 Voorkeursrecht, nabij oude Papelaan BDP(voormalig volkstuinencomplex) 28 mei - 9 juli '19
12 Voorkeursrecht ten westen oude Papelaan Bloemendalerpolder 28 mei - 9 juli '19
13 Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 20 mrt - 14 juni '19
28 mei 2019
     

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken