HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 28 oktober 2015

Overzicht ter inzage stukken 28 oktober 2015

Dit item is verlopen op 27-11-2015.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Aanwijzingsbesluit parkeerverordening 2015 16 sep '15 - 15 dec '15
 5 Dijkverbeteringsplan de Hoorn (traject Utrechtseweg) 16 okt '15 - 26 nov '15
 9 Ontwerpwijzigingplan Utrechtseweg 45 20 okt '15 - 9 dec '15
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
12 Begroting 2016 13 okt '15 - 29 okt '15
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
46 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2011 onbepaald
28 okt 2015

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken