HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 28 september 2016

Overzicht ter inzage stukken 28 september 2016

Dit item is verlopen op 28-10-2016.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
 4 Definitief ontwerp Utrechtseweg 30 km - uurgebied 12 juli - 3 okt '16
 6 Ontwerp wijziging Provinciale Milieuverordening tranche 10 28 sep-11 nov '16
 9 Definitief Ontwerp Schildersbuurt 30 km-uurgebied 27 jul - 31 okt''16
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
12

Toepassing wegingsfactoren en taxatietarieven Wet waardering onroerende zaken

14 sept - 16 okt '16
13 Elektronisch berichtenverkeer Belastingen en WOZ 14 sept - 16 okt '16
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
16 Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Weesp 2011 onbepaald
17

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplannen 'Bloemendalerpolder Weesp', 'Bloemendalerpolder voormalig grondgebied Muiden ' en het exploitatieplan Bloemendalerpolder Gemeente Weesp

24 aug - 5 okt '16
46 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2011 onbepaald
18 sept 2016

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken