HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 3 juni 2015

Overzicht ter inzage stukken 3 juni 2015

Dit item is verlopen op 03-07-2015.

 

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Aanbiedingsbrief ontwerpbeschuit PMV, aardkundig monument dijkverbetering de Horn te Weesp 2015 - 15 - AM 3 jun '15 - 17 juli '15
 4 Ontwerpbestemmingsplan Bloemendalerpolder 29 mei '15 - 9 jul '15
 5 Jaarverslag Toezicht- & Millieutaken 2014 6 mei '15 - 29 jul '15
 7 Aanbiedingsbrief ontwerpbeschuit PMV, aardkundig monument dijkverbetering de Horn te Weesp 2015 - 14 - AM 3 jun '15 - 17 juli '15
 8 Uitvoeringsprogramma 2015 afdeling Beheer & Ontwikkeling Gemeente Weesp 1 apr '15 - 24 jun '15
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
17 Raadsvoorstel aanwijzen trouwlocaties 8 apr '15 - 1 jul '15
18 Verordening starterslening Weesp 2015 8 apr '15 - 1 jul '15
19 Vastgesteld wijzigingsplan Dammerweg 5 b/c 21 mei '15 - 1 jul '15
20 Ontwerpbestemmingsplan Reconstructie N236 traject km 7 - km 11 21 mei '15 - 1 jul '15
21 Bekendmaking prov. Noord Holland ontwerpbesluit hogere waarden reconstructie N236 21 mei '15 - 1 jul '15
46 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2011  onbepaald
     
  3 juni 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken