HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 30 december 2015

Overzicht ter inzage stukken 30 december 2015

Dit item is verlopen op 30-01-2016.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Provinciale Milieu Veroderning Aanbieding ontwerpbesluit tbv leggen kabels N236 te Weesp 16  dec '15 - 22 jan '16
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
12 Verordening op de heffing en de invordeing van onroerende-zaakbelasting 2016 30 dec '15 - 23 mrt '16
13 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016 30 dec '15 - 23 mrt '16
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
17 Gladheidbestrijdingsplan gemeente Weesp winter 2015-2016 19 nov '15 - 31 dec '15
19 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016 30 dec '15 - 23 mrt '16
20 Besluit PMV aardkundig monument. Dijkverbetering Lage Klompweg te Weesp - AM14 26 nov '15 - 8 jan '16
21 Besluit PMV aardkundig monument. Dijkverbetering De Horn te Weesp - AM15 26 nov '15 - 8 jan '16
22 Bekendmaking straatnamen vaststellen van de woonplaatsnaam Weesp ivm grenscorrectie woonplaatsbesluit) 23 dec '15 - 7 jan  '16
23 Bestemmingsplan Reconstructie N236, traject km 7 - km 11 23 dec '15 - 3 feb '16
24 Verordening op de heffing en de invoering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2016

30 dec '15 - 23 mrt '16

25 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016 30 dec '15 - 23 mrt '16
26 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 30 dec '15 - 23 mrt '16
27 Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting 2016 30 dec '15 - 23 mrt '16
28 Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016 30 dec '15 - 23 mrt '16
29 Raadsbesluit Belastingparagraaf 2016 30 dec '15 - 23 mrt '16
30 Artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2 en artikel 9 van de Verordening parkeerbelasting 2016 30 dec '15 - 23 mrt '16
46 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2011 onbepaald
30 dec 2015

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken