HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 31 januari 2018

Overzicht ter inzage stukken 31 januari 2018

Dit item is verlopen op 28-02-2018.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
 3 Bekendmaking gewijzigde GR BSWW 27 dec '17 - 7 feb '18
 4 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Bloemendalerpolder Weesp- Eerste herziening 25 jan '18 - 7 mrt '18
 5 Ontwerp omgevingsvergunning verbouwing kinderdagverblijf perceel Herengracht 17 24 jan '18 - 7 mrt '18
 6 Algemeen Plaatselijke Verordening 2017 onbepaald
 7 Ontwerp wijzigingsplan Aetsveldseweg 7 Weesp 11 jan - 21 feb '18
 8 Wet geluidshinder Van Houtenlaan-Groeneweg, Formulier WBa, Formulier UK-S 24 jan '18 - 9 mrt '18
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Cultuurnota Weesp 2017-2021 onbepaald
17 Gladheidsbestrijdingsplan gemeente Weesp winter 2017-2018 16 nov '17 - 8 mrt '18
19

Verordening Jeugdhulp 2018 en Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018

22 nov '17 - 14 feb '18
20 Bekendmaking belastingverordening 2018 en aanwijsbesluit Parkeren diverse stukken 27 dec '17 - 7 feb '18
21 Handboek Kabels en leidingen Weesp 17 jan. - 8 feb '18 
31 jan. 2018

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken