HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 5 augustus 2015

Overzicht ter inzage stukken 5 augustus 2015

Dit item is verlopen op 05-09-2015.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Ontwerp Utrechtseweg als 30 km/uur gebied 15 jul '15 - 12 aug. '15
 8 Nota Grondbeleid Gemeente Weesp 2015 8 jul '15 - 19 aug '15
 9 Ontwerp Wijziging Provinciale Milieuverordening tranche 9 10 jul '15 - 20 aug '15
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
12 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerreinen Weesp 6 aug '15 - 16 sep '15
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
46 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2011  onbepaald
5 aug 2015

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken