HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 5 november 2019

Overzicht ter inzage stukken 5 november 2019

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
1 Diverse verordeningen en beleid onbepaald
2 Kadernota Maatschappelijk Vastgoed onbepaald
3 Budgethoudersregeling Weesp 2018 onbepaald
4 Mandaatbesluit Weesp 2018 onbepaald
5 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2017 onbepaald
6 Structuurvisie bedrijventerrein   onbepaald 
7 Structuurvisie  onbepaald
8 Begroting 2020 gemeente Weesp 15 okt - 15 nov '19
9 Economische Visie binnenstad Weesp 2019 01 nov - 11 dec '19
10 Gladheidsbestrijdingsplan Gemeente Weesp 2019 - 2020 04 nov - 18 dec '19
5 november 2019
     

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken