HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 5 oktober 2016

Overzicht ter inzage stukken 5 oktober 2016

Dit item is verlopen op 05-11-2016.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
 4 Inrichting binnenterrein winkelcentrum Hogeweij 5 okt-19 okt '16
 6 Ontwerp wijziging Provinciale Milieuverordening tranche 10 28 sep-11 nov '16
 9 Conceptbegroting 2017 5 okt-18 nov '16
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
12

Toepassing wegingsfactoren en taxatietarieven Wet waardering onroerende zaken

14 sep-16 okt '16
13 Elektronisch berichtenverkeer Belastingen en WOZ 14 sep-16 okt '16
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
16 Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Weesp 2011 onbepaald
17

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplannen 'Bloemendalerpolder Weesp', 'Bloemendalerpolder voormalig grondgebied Muiden ' en het exploitatieplan Bloemendalerpolder Gemeente Weesp

24 aug - 5 okt '16
46 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2011 onbepaald
5 okt. 2016

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken