HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 9 juli 2019

Overzicht ter inzage stukken 9 juli 2019

Dit item is verlopen op 20-08-2019.
Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
1 Diverse verordeningen en beleid onbepaald
2 Kadernota Maatschappelijk Vastgoed onbepaald
3 Budgethoudersregeling Weesp 2018 onbepaald
4 Mandaatbesluit Weesp 2018 onbepaald
5 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2017 onbepaald
6 Structuurvisie bedrijventerrein   onbepaald 
7 Structuurvisie  onbepaald
 9 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Laurentiushof 5 jun - 18 juli '19
10 Jaarstukken 2018 Gemeente Weesp 11 juni - 1 aug '19
11 Tekeningen bushaltes en vervangende abri's 9 juli - 29 sept '19
13 Ontwerpbesluit tijdelijke Omgevingsvergunning voor het verlengen tijdelijke losvoorziening  Zuiderzeelaan nabij 83 25 juni - 1 aug '19
14 Gebruiksvergunning Hogeweyk te Weesp 5 juni - 18 juli '19
15 Huisvestingsverordeling Gooi en Vechtstreek 2019 2 juli - 22 sept '19
9 juli 2019
     

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken