HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzagestukken 8 december 2015

Overzicht ter inzagestukken 8 december 2015

Dit item is verlopen op 11-01-2016.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Aanwijzingsbesluit parkeerverordening 2015 16 sep '15 - 15 dec '15
 9 Ontwerpwijzigingplan Utrechtseweg 45 20 okt '15 - 9 dec '15
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
12 Bekendmaking Wet Geluidshinder Amstellandlaan 84/Flevolaan 4 11 nov '15 - 23 dec '15
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
16 Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Amstellandlaan 84/Flevolaan 4 11 nov '15 - 23 dec '15
17 Gladheidbestrijdingsplan gemeente Weesp winter 2015-2016 19 nov '15 - 31 dec '15
20 Besluit PMV aardkundig monument. Dijkverbetering Lage Klompweg te Weesp - AM14 26 nov '15 - 8 jan '16
21 Besluit PMV aardkundig monument. Dijkverbetering De Horn te Weesp - AM15 26 nov '15 - 8 jan '16
46 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2011 onbepaald
9 dec 2015

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken