HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Ter inzage stukken 17 april 2019

Ter inzage stukken 17 april 2019

Dit item is verlopen op 29-04-2019.
Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
1 Diverse verordeningen en beleid onbepaald
2 Kadernota Maatschappelijk Vastgoed onbepaald
3 Budgethoudersregeling Weesp 2018 onbepaald
4 Mandaatbesluit Weesp 2018 onbepaald
5 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2017 onbepaald
6 Structuurvisie bedrijventerrein   onbepaald 
7 Structuurvisie  onbepaald
8 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald 
10 Referendumverordening Gemeente Weesp 2019 20 mrt - 5 juni '19
11 Besluit Waterwet bodemenergiesysteem LGR95941 Handelsmij Smit&zn. BV 26 april '19
12 Uitvoeringsprogramma Vergunningen , Toezicht en Handhaving 2019 26 april '19
13 Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 20 mrt- 14 juni '19
14 Ontwerp beheerplan Natura 2000 gebied Naardermeer 20 mrt- 29 april '19
15 Voorkeursrecht ten westen Oude Papelaan Bloemendalerpolder Weesp 21 mrt - 2 mei '19
16 Voorkeursrecht nabij Oude Papelaan Bloemendalerpolder voormalig volkstuinencomplex 21 mrt - 2 mei '19
17 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "herziening Landelijk Gebied West 2018" 21 mrt - 2 mei '19
17-4-2019

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken