HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Taken & bevoegdheden B&W

Taken & bevoegdheden B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Weesp bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad, de burgemeester wordt benoemd door de Koning. Het college van burgemeester en wethouders bereidt voorstellen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Het college zorgt er voor dat de besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd.

Ook neemt het college over veel zaken zelf een besluit. Om alle taken goed uit te kunnen voeren heeft ieder collegelid een eigen takenpakket, de zogenoemde portefeuille, waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor draagt.

Het college wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de ambtenaren van de gemeente. Zij is verantwoording schuldig aan de raad over het uitgevoerde beleid en neemt haar besluiten gezamenlijk, het zogenaamde 'collegiaal bestuur'.

Het college is onder meer verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente op basis van de door de raad vastgestelde begroting. Naast taken die het college zijn opgelegd door de gemeenteraad heeft het college ook eigen taken, zoals het correct uitvoeren van landelijk vastgestelde wettelijke taken (bijvoorbeeld de Wet werk en bijstand en de Wet milieubeheer).

Naast de gemeentelijke taken vervullen de collegeleden ook andere functies, de zogeheten nevenfuncties.

De taken en bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen (raad, college en burgemeester) zijn overigens te vinden in de Gemeentewet .

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken