HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Taken & bevoegdheden raad

Taken & bevoegdheden raad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en vertegenwoordigt de bevolking in het gemeentebestuur.

De raad:

  • geeft richting aan het beleid;
  • formuleert de doelstellingen;
  • controleert het college van B&W op de uitvoering van het beleid.

 

De raad kan hiervoor gebruik maken van:

  • een amendement (een voorstel tot wijzigen van een raadsvoorstel;)
  • een motie (een uitspraak/verzoek van de raad aan het college om iets te doen/te laten);
  • mondelinge (vragenhalfuur in de raad) of schriftelijke vragen;
  • een initiatiefvoorstel (een raadslid legt zelf een eigen onderbouwd voorstel voor aan de raad);
  • interpellatie (een raadslid kan het college schriftelijk aanspreken op een actuele kwestie of beleid);
  • recht op onderzoek, recht op ambtelijke bijstand. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken