HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Veiligheid  |  NL-Alert.nl - Direct informatie bij een noodsituatie

NL-Alert.nl - Direct informatie bij een noodsituatie

Wat is NL-Alert?

NL-Alert is een aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Kijk nu op de instelhulp of jouw mobiel al geschikt is.

Waarom NL-Alert?

Met het aanvullende alarmmiddel NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd.

Hoe werkt NL-Alert?

De overheid zendt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is.
NL-Alert is gratis en anoniem. Bij NL-Alert is je privacy gewaarborgd. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Je naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

In welke situaties wordt NL-Alert gebruikt?

NL-Alert wordt ingezet bij levens- of gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming.
De overheid zendt met enige regelmaat controleberichten uit. Aan de hand van de controleberichten kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Kijk nu op de instelhulp of uw mobiel geschikt is.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over NL-Alert? Ga naar rijksoverheid.nl/contact. Je kunt ook bellen naar 1400 op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur (lokaal tarief).
De campagne NL-Alert valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken