HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Veiligheid  |  Wat doet u als de sirene gaat...

Wat doet u als de sirene gaat...

Hoe werkt het systeem?

Het WAS (Waarschuwing en Alarmering Systeem) is indertijd door het ministerie van Binnenlandse Zaken opgezet om de bevolking te waarschuwen in geval van ernstige calamiteiten en rampen. Dit gehele systeem is dan ook in beheer van Binnenlandse Zaken. De uitvoering van de maandelijkse test en de inschakeling tijdens een ramp ligt in handen van de Regionale Brandweer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is op dit moment bezig om financiële middelen vrij te maken voor een verbetering van het gehele systeem.

De sirenes zijn binnen niet te horen?

Dat klopt. Het is een zogenaamd “outdoor” systeem. Dit betekent dat de sirenes alleen maar buiten te horen moeten zijn. Het waarschuwingssysteem is zo ontworpen dat de mensen die buiten zijn worden gewaarschuwd en naar binnen gaan. Dit is besloten door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Geluid

Het beleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is dat de sirenes buiten te horen moeten zijn. De regio heeft hierover haar zorgen geuit. Voor meldingen van slechte hoorbaarheid kunt u zich richten tot de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, telefoonnummer 0294-491 391. Alle meldingen worden gebundeld en via de regionale brandweerorganisatie, die alle meldingen van heel de regio verzamelt, doorgestuurd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Test

Elke eerste maandag van de maand gaan in heel Nederland om 12.00u de sirenes af. Dit is een maandelijkse test: het doel is om te kijken of alle apparatuur naar behoren werkt. Voor de mensen is het een manier om bij de procedures stil te staan.

Als de sirene gaat...

Wat gaat u doen als de sirenes gaan, niet op de eerst maandag van de maand om 12.00 uur 's middags of wanneer er meer dan een signaal afgegeven wordt?
Als de sirene gaat is er sprake van alarm. Het geluidssignaal is elektronisch, heeft een indringende opbouw en trekt daardoor beter de aandacht. Dit geluid wordt na 5 minuten herhaald. Er is dan beslist meer aan de hand dan alleen stank of prikkelende lucht. Als het gevaar een beperkt gebied bedreigt, kan het ook zijn dat u door een geluidswagen wordt gewaarschuwd.

Ga direct naar binnen

Hoort u de sirene, ga dan zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen. Het is beslist onveilig in een auto of op andere wijze buiten te blijven. Als mensen bij u aankloppen, geef dan gelegenheid om te schuilen. Ziet u of weet u dat anderen in uw directe omgeving de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan. Blijf binnen totdat via de geluidswagen of via radio of tv bekend is gemaakt dat het gevaar voorbij is. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven. Op school wordt door hun leerkrachten verteld wat er gedaan moet worden.

Sluit deuren en ramen

U moet deuren en ramen sluiten en het ventilatiesysteem afzetten, zeker als er sprake is van gifwolken, gassen of straling. Denk ook aan het afsluiten van ventilatieroosters.

Zet radio of tv aan

Stem uw radio af op Radio Noord-Holland (FM-frequentie 88,7). Zorg dat u altijd weet waar u Radio Noord-Holland kunt vinden. Deze zender functioneert als rampenzender voor alle gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek en geeft de noodzakelijke informatie van de overheid. Ook via TV-Noord-Holland, wordt informatie verstrekt (via de ether kanaal 55, via de kabel kanaal 2 of 58. Bij rampen van grote omvang wordt ook informatie verstrekt via de publieke radiozenders Radio 1, 2, 3, 4, 5 en via de publieke televisiezenders Nederland 1, 2 en 3. Laat u niet beïnvloeden door berichten uit andere bron of door geruchten. Ook wordt u via deze website (homepage) op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Kort samengevat

De sirene gaat of geluidswagens rijden rond om te waarschuwen:

  • ga direct naar binnen;
  • sluit deuren en ramen;
  • zet radio of tv aan;
  • kijk op internet op de website van Crisis.nl.

Evacuatie

Het kan nodig zijn dat u uw woonomgeving moet verlaten. U krijgt hiervoor aanwijzingen van de hulpverleners of via geluidswagens, radio of tv. Volg deze aanwijzingen stipt op. Denk daarbij aan:

  • afsluiten van gas, water en licht;
  • neem alleen hoognodige zaken mee;
  • sluit uw woning af;
  • controleer of uw buren weten dat ze weg moeten.

Informatie

Het rampenplan is openbaar en ligt ter inzage. Voor nadere informatie over risico's in uw woonomgeving en over de voorbereidingen die zijn getroffen voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen, kunt u contact opnemen met de medewerkers van Openbare Orde en Veiligheid, telefoon (0294) 491 391.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken