HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verzameldossier

Verzameldossier

 • Formulieren bij vlogwedstrijd kinderen

 • Kortingsbon groenwedstrijd

 • Juryrapport kleur- en tekenwedstrijd

 • Ingesproken bericht coronavirus Engels

 • Ingesproken bericht coronavirus Nederlands

 • Ingesproken bericht coronavirus Arabisch

 • Raadsinformatiebrief dialoogproces

 • Nota parkeermaatregelen Weesp - juni 2019

 • Concept terrassennota 2018

 • Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 20 maart 2019

 • Uitslagen en procesverbalen Prov. Staten stembureaus

 • Uitslagen en procesverbalen Waterschappen stembureaus

 • Concept terrassenbeleid 2019

 • Juryrapport fotowedstrijd 2018 test

 • Juryrapport fotowedstrijd 2018

 • Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2018 op kandidaatsniveau per stembureau

 • Definitieve uitslagen referendum en gemeenteraadsverkiezingen 2018

 • Besluit referendum en procesverbaal verkiezingsuitslag gemeenteraad 2018

 • Voorlopige uitslagen gemeenteraadsverkiezingen en referenda 2018

 • Kaart bij de Verordening reclamebelasting 2018

 • Verordening reclamebelasting 2018

 • Parkeren en mobiliteit

 • Adviesnota Parkeerbeleid Weesp

 • Advies referendumcommissie Weesp

 • Referendumverordening Weesp 2012

 • Avond nieuwe inwoners op 21 november

 • Veelgestelde vragen herinrichting Nieuwstad (tussen Breedstraat en Utrechtseweg)

 • Ontwerp herinrichting Nieuwstad

 • Rapportage BSWW

 • Definitief ontwerp herinrichting Nijverheidslaan

 • Rapportage woonwensenonderzoek jongeren Weesp Woningnet

 • Resultaten onderzoek woonwensen jongeren Weesp

 • Rapport Weespers aan het Woord

 • IVW en WDO

  Op 9 mei hebben 21 deelnemers van de Industrie Vereniging Weesp (IVW) en de Weesper Detaillisten Organisatie (WDO) deelgenomen aan het Toekomstgesprek.

  Veel ondernemers zien kansen bij Amsterdam

  Veel van de ondernemers zien meer kansen in een intensievere samenwerking met Amsterdam. Dit komt doordat verschillende deelnemers denken dat “Amsterdam de bedrijven een positieve impuls kan geven”. Er wordt ingeschat dat er in Amsterdam een goed vestigingsklimaat heerst en omdat Amsterdam veel invloed heeft in de Metropoolregio, kunnen belangen beter behartigd worden in vergelijking met een middelgrote gemeente als Gooise Meren. “Ook qua werkgelegenheid kun je heel duidelijk stellen dat als er Amsterdam op je visitekaartje staat, je een hele andere dynamiek krijgt, in de zeer positieve zin van het woord”. Daarnaast zou Weesp meer kunnen profiteren van toeristen uit Amsterdam: “een toename van toeristen is positief voor ons als winkeliers”.

  Deel van de ondernemers geeft de voorkeur aan Gooise Meren

  Aan de andere kant waren er ook ondernemers die de voorkeur gaven aan Gooise Meren: “ik ben liever een grote vis in een kleine vijver dan een kleine vis in een grote vijver”.

  Behoefte aan feiten en cijfers

  Om beter te kunnen beoordelen of Amsterdam of Gooise Meren meer kansen biedt, hebben ondernemers behoefte aan antwoorden op vragen zoals wat zijn de investerings- en subsidie mogelijkheden in beide gemeentes? Wat zijn de ervaringen van Driemond? Wat doen de gemeentes om de bedrijventerreinen aantrekkelijker te maken? Wat is het aanbestedingsbeleid in Amsterdam en Gooise Meren en hoe hoog zijn de belastingen?


  Toekomstgesprek met Wdo en IVW        Toekomstgesprek met WDO en IVW

 • Comité Zelfstandig Weesp

  Op 25 april 2017 kwam een klein gezelschap van het Comité Zelfstandig Weesp samen voor het Toekomstgesprek. Nagenoeg alle deelnemers hadden al eerder deelgenomen aan een Toekomstgesprek. Er volgde een gesprek met een informele sfeer waarin de leden van het Comité een aantal voor hen belangrijke punten aandroegen.

  Bezwaren en zorgpunten

  “Het voornaamste bezwaar tegen een bestuurlijke fusie is dat het contact tussen bestuur en burger, dat de basis vormt van de democratie, steeds meer op afstand komt”. Als voorbeeld werd er het verhaal van de Laurentiuskerk gegeven die uiteindelijk werd gerestaureerd i.p.v. afgebroken door de inzet van een grote groep mensen: “dat zien wij niet zo gauw in Amsterdam of Gooise Meren”. “Er wordt naar je geluisterd, mensen weten dat je ergens mee bezig bent”. Daarnaast maken leden van het Comité zich zorgen over dat er bij een grotere gemeente minder betrokkenheid van stemmers zou zijn, wat weer resulteert in een lager opkomstpercentage bij verkiezingen.

  Een ander zorgpunt is de toenemende schaalvergroting in Nederland: “als het zo doorgaat hebben we straks 3 gemeenten in het Gooi, 3 gemeenten in Noord-Holland, 3 gemeenten in heel Nederland en 1 bestuur in Den Haag. Dan is het geen democratie meer”. Ook werd er de zorg voor stijgende kosten, zoals hogere belastingen voor inwoners, uitgesproken: “Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft aangegeven dat gefuseerde gemeenten meer uitgeven dan toen ze zelfstandig waren”.


  Toekomstgesprek met Comité Zelfstandig Weesp

 • Presentatie parkeerplan Weesp 2018-2028

 • Watersportvereniging de Vecht

  In de avond van 20 april 2017 vond er een Toekomstgesprek plaats bij Watersportvereniging De Vecht, waarbij 14 deelnemers met elkaar in discussie gingen. Tijdens dit gesprek werd het duidelijk dat de watersport in Weesp in essentie gericht is op de Gooi- en Vechtstreek. “Onze watersport bedrijven we in Loosdrecht en niet in Amsterdam, daar hebben we niks mee”.

  Zorgpunten 

  De deelnemers maakten zich zorgen over het afwijkende beleid omtrent de watersport in Amsterdam. “Mag ik straks niet meer varen met mijn 2 takt motortje?” Vanaf 1 januari 2017 zijn 2 takt buitenboord motoren in Amsterdam verboden. Alle pleziervaart moet voorzien zijn van een schonere motor. Wie na 1 januari 2017 nog vaart met een 2 takt motor riskeert een boete.

  Als belangrijk punt werd aangedragen dat “beslissingen over of een busdienst ergens wel of niet gebouwd moet worden, moeten genomen worden door mensen die de buurt kennen. Zij moeten de grootste stem hebben. Dat wordt lastig in een grotere gemeente. Dan verdwijnt er bijvoorbeeld een bushalte of een speelvoorziening”.

  Wensen

  De deelnemers willen ook graag dat op lokaal niveau de loketvoorziening behouden blijft, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een paspoort, rijbewijs en een parkeervergunning. “Dat mensen niet naar Bussum hoeven of waar dan ook. Mensen hebben soms ook geen vervoer”. Om dit probleem op te lossen suggereerden zij een mobiel kantoor dat door de gemeente rijdt.


  Toekomstgesprek bij Watersportvereniging De Vecht   

 • FC Weesp

  Op 18 april vond er een Toekomstgesprek plaats bij FC Weesp. Clubleden en buurtbewoners spraken over belangrijke onderwerpen waar ze nu tegenaan lopen in Weesp.

  Sportvoorzieningen

  Zo werden er een aantal voorbeelden gegeven op het gebied van sport. “Ik ben voor een Gooise gemeente, maar de praktische uitvoering van Amsterdam heeft ook voordelen. In Driemond bijvoorbeeld hebben ze een groot buurhuis gekregen met een sporthal erbij, dat was zelfstandig nooit gelukt. Als je kijkt naar wat Gooise Meren doet voor Muiden op het gebied van sport dan is dat toch een stuk minder. Die hebben een 2e hands strandpaviljoen gekregen wat ze zelf moeten opknappen”. Ook het zwembad in Weesp kwam ter sprake: “het zwembad heeft de gemeente Weesp laten schieten. Ik weet best dat een zwembad duur is maar het is jammer dat het in particuliere handen is gekomen”.

  Vergrijzing en ouderenzorg

  Ook werd er met zorg gekeken naar de toenemende vergrijzing en ouderenzorg. “Mijn ouders wonen in Driemond, dat is Amsterdam Zuid-Oost, en mijn schoonmoeder woont in Weesp. Zij zijn allen hulpbehoevend. Als ik dan alleen daar naar kijk dan denk ik dat je iets meer naar Amsterdam moet trekken, omdat het daar beter geregeld is dan in Weesp”.

  Voorzieningen en woningen voor jongeren

  Ook werden niet alleen de problemen rondom (ouderen)woningen genoemd maar ook het tekort aan woningen voor jonge mensen. “Mijn zoon is 17 en die wil straks ook ergens gaan wonen. De jeugd heeft de toekomst, maar ik denk niet hier in de buurt want er zijn niet veel woningen beschikbaar en wat er is, is niet betaalbaar”. Verder werd er ook opgemerkt dat er geen uitgaansgelegenheden zijn voor jongeren in Weesp: “In mijn tijd was hier alles, maar nu is er helemaal niets. Er moet iets komen voor jongeren op het gebied van een clubhuis of nachtverbindingen voor het OV.


  Toekomstgesprek met FC Weesp en buurtbewoners

 • Weesp Marketing

  Op 10 april vond er een Toekomstgesprek plaats bij Weesp Marketing. Tijdens dit gesprek werd er op een aantal onderwerpen dieper inhoudelijk ingegaan. Daarbij werd er ook gekeken wat de mogelijke gevolgen en kansen voor de marketing en branding van Weesp zouden kunnen zijn in een samenwerking met Gooise Meren of Amsterdam.

  Mensen voelen zich hier thuis

  Zo werd er bijvoorbeeld erkend dat een van de krachten van Weesp is dat mensen zich hier thuis voelen. “Mensen komen uit Amsterdam om zich hier thuis te voelen”. Daarom werd er ook als aandachtspunt uitgesproken dat het belangrijk is dat de sociale cohesie in Weesp behouden blijft. Wat we moeten voorkomen is dat “de Weespernaar zich niet meer verbonden voelt met Weesp”.

  Weesp moet zijn unieke identiteit benadrukken

  Er wordt gedacht dat deze sociale cohesie in stand kan worden gehouden als Weesp de ruimte krijgt om zijn unieke identiteit te blijven benadrukken. “Bij Amsterdam bijvoorbeeld moet je je niet positioneren als Amsterdam 2, maar als Weesp behorende bij. Dan houd je de sociale cohesie in stand. Wij moeten ons juist onderscheiden zodat toeristen naar Weesp komen. De bedreiging van Amsterdam kan een kans zijn voor Weesp”.

  “Als we een groter deel van de toeristen hier in Weesp krijgen, dan kun je het hebben over mensen uit verre landen maar laten we eerst eens beginnen met de plaatsen die hier omheen liggen, dan betekent dat meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid. Dat is een hele goede zaak, daar liggen absoluut kansen voor Weesp”.


  Toekomstgesprek met Weesp Marketing

 • Versa Welzijn

  In de middag van 11 april kwamen 10 vrijwilligers van Versa Welzijn bijeen in het kader van de Toekomstgesprekken. Een aantal onderwerpen werd uitgekozen waarover verder gediscussieerd werd.

  Het voortbestaan van welzijnsorganisaties in Weesp

  Ter sprake kwam het voortbestaan van welzijnsorganisaties in Weesp. “Ik doe preventief huisbezoek bij 75 plussers, en mensen vinden het fijn dat er hulp en zorg over de vloer komt die ze kennen en die ze tegenkomen in Weesp. Dan kun je zeggen dat dat kinderachtig is maar dat is heel belangrijk voor mensen”. Daarbij wordt aan de ene kant aangegeven dat er al veel bestaande welzijnsverbanden zijn met Gooise Meren, die versterkt zouden kunnen worden, maar aan de andere kant biedt Amsterdam ook mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld voorzieningen in de GGZ, activiteitencentra en passende werkplaatsen.

  Huurwoningen tekort

  Een andere algemene zorg die ter sprake kwam is het huurwoningen tekort en de hoge huurprijzen. “In Weesp zijn er relatief veel goedkope huurwoningen, en daarom kwamen veel mensen uit de regio hier terecht. Nu komen ouderen en jongeren niet aan bod. Als je een nieuwe woning hebt moet je je alweer inschrijven voor de volgende”.

  Blijven voorzieningen gehandhaafd?

  De vraag die ook ter sprake kwam was in hoeverre de voorzieningen in Weesp gehandhaafd kunnen blijven zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, City of Wesopa en de OV verbindingen. “Culturele ruimtes vind ik wel van belang voor gemeentes. We gaan nu richting de 20.000 inwoners want we groeien de komende jaren, en dan mag je toch wat voorzieningen hebben”.


  Toekomstgesprek met vrijwilligers van Versa Welzijn

 • Tafel van Weesp

  Op 10 april kwamen de vrouwen van de 'Tafel van Weesp' bij elkaar om te discussiëren over de kansen en zorgen die zij zagen ten aanzien van de mogelijke samenwerkingspartners Gooise Meren of Amsterdam. Een goed gesprek volgde waarin een aantal thema’s verder werd uitgediept; bereikbaarheid van de voorzieningen, afstand tot de politiek en openbaarvervoer.

  Zorgen

  Een zorgpunt wat naar voren kwam was dat er gedacht werd dat er voor Weesp een risico bestaat om opgeslokt te worden door Amsterdam. “Een grote organisatie die een kleine opslokt. We hebben het hier over grote walvis Amsterdam en klein visje Weesp.” Aan de andere kant wordt er ook erkend dat Weesp ondergesneeuwd kan raken bij Gooise Meren. Bij beide partners werd echter wel aangegeven dat er zorgen bestaan rondom de ambtelijke en bestuurlijke verkokering van beide gemeenten.

  Kansen

  Daarnaast werden er bij Gooise Meren mogelijkheden gezien om mee te pionieren. “Het is een nieuwe organisatie en dat biedt nieuwe kansen om het wiel opnieuw uit te vinden. In Amsterdam gaat het al 100 jaar zo en daar zit weinig vernieuwing in”. Maar ook werden er kansen gezien bij Amsterdam omdat het al een grote gemeente is waar veel voorzieningen beschikbaar zijn. “Een grote gemeente biedt kansen. Een goed ziekenhuis en goede voorzieningen. Ik geloof in de grote schaal”.

  Vragen

  Ook kwamen er tijdens het Toekomstgesprek een aantal vragen aan bod, zoals wat gebeurt er verder met de gezondheidscentra? Naar welke ziekenhuizen kunnen vrouwen gaan om te bevallen? En welke consequenties heeft een samenwerking voor de treinverbinding?

 • Vechtstede College

  Op 10 april bespraken 21 scholieren van 4 Havo op het Vechtstede College met elkaar wat voor hen de belangrijkste onderwerpen zijn in een samenwerking met de gemeente Amsterdam of gemeente Gooise Meren. Een aantal thema’s sprongen er uit.

  Werkgelegenheid

  Het eerste thema was de werkgelegenheid in Weesp en met name ook de jeugdwerkgelegenheid. De scholieren geloven dat meer werkgelegenheid in Weesp er voor zou zorgen dat Weesp een aantrekkelijkere stad zou worden en dat de economie een boost kan krijgen, wat weer voor meer welvaart kan zorgen lokaal.

  “De jeugd wil veel werken en daarom is er dus veel werkgelegenheid nodig. Ook vind ik dat er meer variatie moet komen in de werkgelegenheid van de jeugd want de meeste mensen werken bij de Albert Heijn of Deen en dat wordt saai op den duur”.

  Voorzieningen

  De scholieren gaven ook aan dat zij graag meer voorzieningen zouden zien in Weesp. Zij vinden dat er op dit moment weinig te doen is voor jongeren. Zo klagen ze over een gebrek aan uitgaansgelegenheden en een beperkt winkelaanbod.

  “Met meer voorzieningen wordt Weesp leuker en daardoor zullen meer mensen naar Weesp komen, wat weer tot gevolg heeft dat er meer geld wordt uitgegeven in de stad en dat er meer werkgelegenheid komt”.

  Toerisme

  Als laatste onderwerp werd de kans op toename van toerisme in Weesp genoemd. Naast dat dit kansen biedt voor de economie en voorzieningen van Weesp, hopen de scholieren ook dat meer toerisme zorgen voor een gemêleerdere groep mensen op straat.

  “Veel verschillende culturen gaan zich mengen waardoor er een meer multiculturele samenleving zal ontstaan”.
   

  Toekomstgesprek met Havo 4 van het Vechtstede College 

 • Vrouwen van Weesp

  Op woensdag 5 april 2017 gingen 15 vrouwen van de 'Vrouwen van Weesp' met elkaar in gesprek over de toekomst van Weesp. Voorafgaand aan deze bijeenkomst hadden inwoners van Weesp tijdens vijf Toekomstgesprekken in de afgelopen weken kansen en zorgen ten aanzien van mogelijke samenwerking met de gemeenten Gooise Meren en Amsterdam geïnventariseerd. Gisteren brachten de 'Vrouwen van Weesp’ enkele onderwerpen naar voren waarvan zij vonden dat die nog niet genoeg belicht waren in eerdere gesprekken, zoals de stijging van de prijs van koop- en huurwoningen. Ook werd de fysieke afstand van de gemeentelijke loketten in Weesp genoemd: “de lijnen hier in Weesp zijn nu kort en als de loketten hier verdwijnen dan is de fysieke afstand wel erg groot, de loketten staan dan veel verder van ons af”.

  Daarnaast waren er nog enkele belangrijke onderwerpen waar de 'Vrouwen van Weesp' over wilden doorpraten, zoals de afstand tussen bestuurders en burgers (letterlijk en figuurlijk), de mate waarin Weesp een stem heeft binnen een toekomstige samenwerking, en de professionele organisatie van Amsterdam. Amsterdam wordt bijvoorbeeld beschouwd als een gemeente met een professionele ambtelijke en bestuurlijke organisatie met financiële slagkracht. De gemeente heeft gespecialiseerde expertise in huis (met name op het gebied van (jeugd)zorg, arbeidsmarkt en sociaal beleid). Tegelijkertijd bestaat er een zorg dat er minder betrokkenheid is vanuit B&W en ambtenaren: “dat je als burger niet meer iemand hebt die naar je luistert.”

  Toekomstgesprek met de Vrouwen van Weesp     Kansen en zorgen over toekomst worden genoteerd door de Vrouwen van Weesp

 • Buurtpanel Leeuwenveld

  Op dinsdag 4 april 2017 kwamen elf inwoners van de wijk Leeuwenveld naar het buurtpanel toe om met elkaar in gesprek te gaan over aandachts- en verbeterpunten in hun wijk. Na afronding van het buurtpanel konden de deelnemers, onder begeleiding van Michiel Hulshof van bureau Tertium, hun wensen en zorgen over de toekomst van Weesp met elkaar delen. Allereerst kwamen de kansen en zorgen ten aanzien van een samenwerkingsverband met ofwel Gooise Meren dan wel Amsterdam ter sprake. Al snel kwam er een geanimeerde, inhoudelijke discussie op gang.

  Kansen bij samenwerking met Gooise Meren

  Gooise Meren en Weesp hebben om te beginnen een cultuurhistorische overeenkomst. Het zijn beiden vestingsteden. Men verwacht daarnaast dat bij dit samenwerkingsverband het ‘dorpsgevoel’ beter behouden blijft, omdat het allemaal aparte stadskernen zijn. Ook het feit dat Gooise Meren een nieuwe gemeente is, wordt wel als kans gezien. Weesp kan hierbij aanhaken en zeggenschap hebben over haar toekomst.

  Kansen bij samenwerking met Amsterdam

  Meer financiële armslag werd door de aanwezigen verwacht bij een samenwerkingsverband met Amsterdam. Amsterdam zou de gemeente Weesp extra ondersteuning vanuit de gemeente kunnen bieden. Ook verwacht men meer ervaring in Amsterdam op het gebied van de zorgtaken. Samenwerking met Amsterdam zou een impuls kunnen geven aan cultuur en toerisme in Weesp en meer variëteit voor wat betreft scholen en onderwijskansen.  

  Zorgen over een samenwerking met Gooise Meren

  De vraag of Gooise Meren zelfs met toevoeging van Weesp wel genoeg slagkracht heeft, werd genoemd als zorg. Mogelijk is de nieuwe gemeente namelijk evengoed nog te klein.

  Ook ervaart men een duidelijk verschil in mentaliteit tussen inwoners van Bussum en Weesp. En kun je straks voor zaken als een paspoort of rijbewijs nog wel in Weesp terecht?

  Zorgen over een samenwerking met Amsterdam

  Ook ten aanzien van Amsterdam kwamen er zorgen op tafel. Wanneer Weesp samengaat met Amsterdam, is de kans groot dat Weesp wordt opgeslokt. Ook als raadslid (vertegenwoordiger van Weesp) heb je in Amsterdam geen rol van betekenis meer. En, wat gebeurt er met onze polders? Wordt bouwgrond in Weesp straks zonder pardon vol-getimmerd?

  Strijdpunten

  Het toekomstgesprek werd afgesloten met het formuleren van een aantal strijdpunten, die het gemeentebestuur moet meenemen in de gesprekken met de potentiele samenwerkingspartners. Onderstaande punten zijn genoemd.

   “Het is belangrijk dat er lokaal werkgelegenheid blijft. De bedrijvigheid van het industrieterrein is bijvoorbeeld belangrijk, want daar werken veel Weespers”.

   “Wat ik belangrijk vind is dat het dorpse gevoel blijft, dat je geen nummer bent”.

   “Wat gaat er gebeuren met de bouwgronden die hier voorhanden zijn? Het is belangrijk dat daar afspraken over worden gemaakt”.

  Toekomstgesprek met bewoners van Leeuwenveld         

 • Buurtpanel Zuid en Aetsveld

  Op dinsdag 28 maart 2017 zijn buurtbewoners van de wijken Zuid en Aetsveld met elkaar in gesprek gegaan tijdens het Buurtpanel. Veel onderwerpen die al in andere buurtpanels ter sprake kwamen werden ook in dit panel genoemd, zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid van voorzieningen in Weesp, infrastructuur en dan met name het openbaar vervoer, veiligheid, het authentieke karakter van Weesp als vestingstad, en de angst voor het verdwijnen van het groen door nieuwbouwplannen. 

  Een ander strijdpunt dat naar voren werd gebracht waren de sociale huurwoningen. Er werd aangegeven dat de woningvoorraad “koste wat het kost gehandhaafd moet blijven”. Buurtbewoners zien een verschil tussen beide mogelijke samenwerkingspartners. Amsterdam heeft weliswaar veel ervaring met sociaal huurbeleid, maar tevens lange wachtlijsten. “Ik maak me zorgen dat onze jongeren straks misschien geen huurwoning meer kunnen vinden”. In Gooise Meren zijn aan de andere kant weinig sociale huurwoningen voorradig, ook dat kan een probleem zijn.

  Tot slot wilden buurtbewoners graag geïnformeerd worden over wat de mogelijke samenwerkingspartners al dan niet te bieden hebben. Op de vraag hoe mensen geïnformeerd willen worden werd als optie een stuk in het WeesperNieuws voorgesteld. “De gemeente zou straks inzichtelijk moeten maken wat samenwerking met Amsterdam of samenwerking met Gooise Meren concreet betekent”. Ook vroeg een van de deelnemers zich af hoe de gemeente straks omgaat met alles wat in de toekomstgesprekken wordt gezegd.

    

 • Buurtpanel Hogeweij en Noord-West

  Op maandag 13 maart 2017 zijn zo’n dertig bewoners naar het buurtpanel Hogeweij en Noord-West gekomen. De aanwezigen namen deel aan het eerste Toekomstgesprek, dat de gemeente in samenwerking met bureau Tertium organiseert.

  Aan de slag met Kansen en zorgen

  Na een korte uitleg over het doel en de opzet van het Toekomstgesprek gingen de deelnemers aan de slag met ‘kansen en zorgen’. Individueel worden de kansen en zorgen genoteerd en daarna besproken met tafelgenoten. Per tafel werd een top drie van de belangrijkste kansen en zorgen opgesteld. Deze werden plenair gedeeld. De kansen die men zag, bij een samenwerking met Gooise Meren of Amsterdam, waren onder meer:

  • Weesp blijft behouden.
  • Weesp krijgt meer financiële middelen.
  • Er komt ambtelijke ondersteuning en expertise bij.

  Ook werden er zorgen uitgesproken, namelijk:

  • Weesp raakt straks zijn eigenheid (eigen identiteit) kwijt.
  • Ontstaat er straks geen kloof tussen bestuur en burgers?
  • Krijgen we straks een woningen tekort?

  Aan het einde van het gesprek konden bewoners een ansichtkaart schrijven aan burgemeester, wethouder(s) en/of raadsleden. Op de kaart konden ze het bestuur meegeven wat volgens hen absoluut behouden moet blijven in Weesp. Wat maakt Weesp nou tot Weesp?

   

 • Buurtpanel Centrum en buitengebieden

  Dinsdag 21 maart 2017, zijn 22 bewoners van de wijken Centrum en buitengebieden naar hun buurtpanelbijeenkomst gekomen. Na afloop van het buurtpaneloverleg gingen de bewoners met elkaar in gesprek over de toekomst van Weesp.

  Kansen, zorgen en strijdpunten

  De kansen en zorgen die men heeft ten aanzien van een samenwerking (en op termijn mogelijk een fusie) zijn besproken en door Michiel Hulshof van Tertium genoteerd. Ook zijn de ‘strijdpunten’ in kaart gebracht. Punten waar de gemeente Weesp rekening mee moet houden tijdens de verkennende gesprekken met Amsterdam en Gooise Meren.

  In het centrum en de buitengebieden vindt men onder meer dat:

  • inwoners van Weesp invloed moeten houden over besluiten in hun eigen omgeving. Daarbij gaat het om ruimtelijke ordening en woningbouw, verkeer en andere besluiten die beter lokaal genomen kunnen worden. Dit mag niet verder op afstand komen te staan.
  • ongeacht met wie de gemeente ook samenwerkt, het landelijke en agrarische karakter van Weesp behouden moet blijven. Het buitengebied mag niet worden volgebouwd.
  • belangrijke voorzieningen in Weesp behouden moeten blijven, zoals WMO-loket, burgerzaken, culturele voorzieningen, sportverenigingen etc.
  • de belastingdruk niet ineens mag stijgen.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  Op maandag 20 maart 2017 gingen 10 leden van de adviesraad sociaal domein met elkaar in gesprek over de toekomst van Weesp. Allereerst spreken zij over de kansen en zorgen met betrekking tot de intensieve samenwerking die de gemeente Weesp wil aangaan met Gooise Meren of Amsterdam. Daarna benoemen zij enkele ‘strijdpunten’, onderwerpen waarvan zij vinden dat de gemeente daar goede afspraken over moet maken.

  Een van de aanwezigen heeft als cliënt te maken met de uitvoering van de WMO in de gemeente Weesp. Intensievere samenwerking met een andere gemeente kan daarin verbetering brengen. ‘In Weesp is het verloop van medewerkers groot. Je krijgt steeds met een nieuw gezicht te maken. Als de organisatie groter wordt, verwacht ik dat de stabiliteit en professionaliteit verbeteren.’

  Kansen en zorgen

  De aanwezigen wijzen erop dat samenwerking met Gooise Meren andere kansen en zorgen meebrengt dan samenwerking met Amsterdam. ‘Met Gooise Meren werken we al veel samen, dus de overgang verloopt misschien eenvoudiger.’ Bovendien is er sprake van meer gelijkwaardigheid tussen de partners. Gooise Meren is bovendien een jonge gemeente. ‘Dat betekent dat we kunnen mee-pionieren, en meebeslissen.’ Tegelijkertijd wordt dat ook gezien als belangrijke zorg. ‘Dat pionieren kan ook verkeerd uitpakken en leiden tot onderlinge ruzies. Hoe stabiel en krachtig is de samenwerking? Moeten we over een paar jaar dan weer opnieuw fuseren met bijvoorbeeld Hilversum? Dan blijven we bezig.’

  Samenwerking met Amsterdam biedt als kans om mee te draaien in een professionele organisatie met veel specialistische deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld de Jeugdzorg, denken de aanwezigen. Die kans heeft ook een keerzijde. ‘Hoeveel zeggenschap houden we dan, en sneeuwen we niet onder?’

  Strijdpunten

  Voor welke vorm van samenwerking ook wordt gekozen, de aanwezigen menen dat er een aantal voorwaarden niet mag worden getornd. Het belangrijkste is dat de overheid niet op afstand moet komen te staan. ‘De laatste jaren zie je een trend tot decentralisatie van beslissingen en meer burgerparticipatie. Dat moeten we nu niet ineens gaan terugdraaien.’ Binnen de nieuwe samenwerking moeten Weespers invloed houden over de dingen die op lokaal niveau geregeld kunnen worden. ‘We moeten de schaal van Weesp vasthouden.’

  Daarnaast zou de gemeente zich ervoor moeten inzetten dat het aantal basisvoorzieningen in Weesp behouden blijft, of zelfs worden uitgebreid: loket voor de sociale dienst, het bevolkingsregister, een politiepost, basisvoorzieningen voor ouderenzorg en dagbesteding. Ook de bereikbaarheid door middel van openbaar (bus)vervoer zou onderwerp van gesprek moeten zijn.

 • Zienswijze rapport Deloitte

 • Brief aan gemeenten over provinciale arhi-procedure Gooi en Vechtstreek

 • Onderzoek bestuurskracht Gooi en Vechtstreek 'Het resultaat telt'

 • Toekomstvisie Weesp

 • Overzicht bomenkap Weesp

 • Instructie bevestigen monumentenbord

 • Veelgestelde vragen over monumentenbordjes

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken