HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verzameldossier  |  Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein

Dit item is verlopen op 23-03-2018.

Op maandag 20 maart 2017 gingen 10 leden van de adviesraad sociaal domein met elkaar in gesprek over de toekomst van Weesp. Allereerst spreken zij over de kansen en zorgen met betrekking tot de intensieve samenwerking die de gemeente Weesp wil aangaan met Gooise Meren of Amsterdam. Daarna benoemen zij enkele ‘strijdpunten’, onderwerpen waarvan zij vinden dat de gemeente daar goede afspraken over moet maken.

Een van de aanwezigen heeft als cliënt te maken met de uitvoering van de WMO in de gemeente Weesp. Intensievere samenwerking met een andere gemeente kan daarin verbetering brengen. ‘In Weesp is het verloop van medewerkers groot. Je krijgt steeds met een nieuw gezicht te maken. Als de organisatie groter wordt, verwacht ik dat de stabiliteit en professionaliteit verbeteren.’

Kansen en zorgen

De aanwezigen wijzen erop dat samenwerking met Gooise Meren andere kansen en zorgen meebrengt dan samenwerking met Amsterdam. ‘Met Gooise Meren werken we al veel samen, dus de overgang verloopt misschien eenvoudiger.’ Bovendien is er sprake van meer gelijkwaardigheid tussen de partners. Gooise Meren is bovendien een jonge gemeente. ‘Dat betekent dat we kunnen mee-pionieren, en meebeslissen.’ Tegelijkertijd wordt dat ook gezien als belangrijke zorg. ‘Dat pionieren kan ook verkeerd uitpakken en leiden tot onderlinge ruzies. Hoe stabiel en krachtig is de samenwerking? Moeten we over een paar jaar dan weer opnieuw fuseren met bijvoorbeeld Hilversum? Dan blijven we bezig.’

Samenwerking met Amsterdam biedt als kans om mee te draaien in een professionele organisatie met veel specialistische deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld de Jeugdzorg, denken de aanwezigen. Die kans heeft ook een keerzijde. ‘Hoeveel zeggenschap houden we dan, en sneeuwen we niet onder?’

Strijdpunten

Voor welke vorm van samenwerking ook wordt gekozen, de aanwezigen menen dat er een aantal voorwaarden niet mag worden getornd. Het belangrijkste is dat de overheid niet op afstand moet komen te staan. ‘De laatste jaren zie je een trend tot decentralisatie van beslissingen en meer burgerparticipatie. Dat moeten we nu niet ineens gaan terugdraaien.’ Binnen de nieuwe samenwerking moeten Weespers invloed houden over de dingen die op lokaal niveau geregeld kunnen worden. ‘We moeten de schaal van Weesp vasthouden.’

Daarnaast zou de gemeente zich ervoor moeten inzetten dat het aantal basisvoorzieningen in Weesp behouden blijft, of zelfs worden uitgebreid: loket voor de sociale dienst, het bevolkingsregister, een politiepost, basisvoorzieningen voor ouderenzorg en dagbesteding. Ook de bereikbaarheid door middel van openbaar (bus)vervoer zou onderwerp van gesprek moeten zijn.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken