HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verzameldossier  |  Bericht aan (sport)verenigingen en instellingen

Bericht aan (sport)verenigingen en instellingen

Mail aan (sport)verenigingen, scholen, culturele-, maatschappelijke- en religieuze instellingen
 

Aan Weesper verenigingen, scholen, culturele-, maatschappelijke- en religieuze instellingen,

In heel Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins hebben de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toegelicht tijdens een persbijeenkomst.

Eén van deze maatregelen is, dat evenementen worden geannuleerd en de grotere publieke instellingen helaas voorlopig hun deuren moeten sluiten. Wij realiseren ons dat veel ondernemers en organisatoren hierdoor een lastige tijd tegemoet gaan.

Alle bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente Weesp worden, in elk geval tot en met 31 maart, geannuleerd. Ook als het gaat om bijeenkomsten met een verwachting van minder dan 100 bezoekers. Bij dit besluit is van doorslaggevend belang geweest, dat het stadhuis van Weesp een vitale functie vervult in de Weesper samenleving. Daarnaast is het voor openbare bijeenkomsten lastig in te schatten hoeveel publiek er op af komt. Museum Weesp sluit tot deze datum ook haar deuren.

We zien om ons heen dat verenigingen en organisatoren van bijeenkomsten in onze samenleving nadenken over hun rol in deze nieuwe en onzekere situatie. Langs deze weg wordt er een dringend beroep op u gedaan om in dit verband het gezonde verstand te gebruiken, uw verantwoordelijkheid te nemen en de maatregelen en adviezen van het RIVM strikt te volgen. Alleen op die manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat het coronavirus zo min mogelijk kans krijgt, zich verder te verspreiden.

Uiteraard zijn wij, als uw partner hierin, altijd beschikbaar voor vragen of overleg over bovenstaande.

Bij voorbaat, mede namens alle Weespers om u heen, hartelijk dank.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Gemeentesecretaris,                                                                  Loco-burgemeester,

A.M. Roos                                                                                         A. Heijstee-Bolt

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken