HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verzameldossier  |  Buurtpanel Leeuwenveld

Buurtpanel Leeuwenveld

Dit item is verlopen op 05-04-2018.

Op dinsdag 4 april 2017 kwamen elf inwoners van de wijk Leeuwenveld naar het buurtpanel toe om met elkaar in gesprek te gaan over aandachts- en verbeterpunten in hun wijk. Na afronding van het buurtpanel konden de deelnemers, onder begeleiding van Michiel Hulshof van bureau Tertium, hun wensen en zorgen over de toekomst van Weesp met elkaar delen. Allereerst kwamen de kansen en zorgen ten aanzien van een samenwerkingsverband met ofwel Gooise Meren dan wel Amsterdam ter sprake. Al snel kwam er een geanimeerde, inhoudelijke discussie op gang.

Kansen bij samenwerking met Gooise Meren

Gooise Meren en Weesp hebben om te beginnen een cultuurhistorische overeenkomst. Het zijn beiden vestingsteden. Men verwacht daarnaast dat bij dit samenwerkingsverband het ‘dorpsgevoel’ beter behouden blijft, omdat het allemaal aparte stadskernen zijn. Ook het feit dat Gooise Meren een nieuwe gemeente is, wordt wel als kans gezien. Weesp kan hierbij aanhaken en zeggenschap hebben over haar toekomst.

Kansen bij samenwerking met Amsterdam

Meer financiële armslag werd door de aanwezigen verwacht bij een samenwerkingsverband met Amsterdam. Amsterdam zou de gemeente Weesp extra ondersteuning vanuit de gemeente kunnen bieden. Ook verwacht men meer ervaring in Amsterdam op het gebied van de zorgtaken. Samenwerking met Amsterdam zou een impuls kunnen geven aan cultuur en toerisme in Weesp en meer variëteit voor wat betreft scholen en onderwijskansen.  

Zorgen over een samenwerking met Gooise Meren

De vraag of Gooise Meren zelfs met toevoeging van Weesp wel genoeg slagkracht heeft, werd genoemd als zorg. Mogelijk is de nieuwe gemeente namelijk evengoed nog te klein.

Ook ervaart men een duidelijk verschil in mentaliteit tussen inwoners van Bussum en Weesp. En kun je straks voor zaken als een paspoort of rijbewijs nog wel in Weesp terecht?

Zorgen over een samenwerking met Amsterdam

Ook ten aanzien van Amsterdam kwamen er zorgen op tafel. Wanneer Weesp samengaat met Amsterdam, is de kans groot dat Weesp wordt opgeslokt. Ook als raadslid (vertegenwoordiger van Weesp) heb je in Amsterdam geen rol van betekenis meer. En, wat gebeurt er met onze polders? Wordt bouwgrond in Weesp straks zonder pardon vol-getimmerd?

Strijdpunten

Het toekomstgesprek werd afgesloten met het formuleren van een aantal strijdpunten, die het gemeentebestuur moet meenemen in de gesprekken met de potentiele samenwerkingspartners. Onderstaande punten zijn genoemd.

 “Het is belangrijk dat er lokaal werkgelegenheid blijft. De bedrijvigheid van het industrieterrein is bijvoorbeeld belangrijk, want daar werken veel Weespers”.

 “Wat ik belangrijk vind is dat het dorpse gevoel blijft, dat je geen nummer bent”.

 “Wat gaat er gebeuren met de bouwgronden die hier voorhanden zijn? Het is belangrijk dat daar afspraken over worden gemaakt”.

Toekomstgesprek met bewoners van Leeuwenveld         

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken