HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verzameldossier  |  Comité Zelfstandig Weesp

Comité Zelfstandig Weesp

Dit item is verlopen op 01-05-2018.

Op 25 april 2017 kwam een klein gezelschap van het Comité Zelfstandig Weesp samen voor het Toekomstgesprek. Nagenoeg alle deelnemers hadden al eerder deelgenomen aan een Toekomstgesprek. Er volgde een gesprek met een informele sfeer waarin de leden van het Comité een aantal voor hen belangrijke punten aandroegen.

Bezwaren en zorgpunten

“Het voornaamste bezwaar tegen een bestuurlijke fusie is dat het contact tussen bestuur en burger, dat de basis vormt van de democratie, steeds meer op afstand komt”. Als voorbeeld werd er het verhaal van de Laurentiuskerk gegeven die uiteindelijk werd gerestaureerd i.p.v. afgebroken door de inzet van een grote groep mensen: “dat zien wij niet zo gauw in Amsterdam of Gooise Meren”. “Er wordt naar je geluisterd, mensen weten dat je ergens mee bezig bent”. Daarnaast maken leden van het Comité zich zorgen over dat er bij een grotere gemeente minder betrokkenheid van stemmers zou zijn, wat weer resulteert in een lager opkomstpercentage bij verkiezingen.

Een ander zorgpunt is de toenemende schaalvergroting in Nederland: “als het zo doorgaat hebben we straks 3 gemeenten in het Gooi, 3 gemeenten in Noord-Holland, 3 gemeenten in heel Nederland en 1 bestuur in Den Haag. Dan is het geen democratie meer”. Ook werd er de zorg voor stijgende kosten, zoals hogere belastingen voor inwoners, uitgesproken: “Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft aangegeven dat gefuseerde gemeenten meer uitgeven dan toen ze zelfstandig waren”.


Toekomstgesprek met Comité Zelfstandig Weesp

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken