HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verzameldossier  |  Impressie derde consultatieronde nieuw parkeerbeleid Weesp

Impressie derde consultatieronde nieuw parkeerbeleid Weesp

`Wij Weespers ontvangen graag onze gasten, maar wel daar waar wij hen willen hebben’

Hoe komen we tot een betere parkeersituatie in Weesp? Deze vraag staat centraal tijdens alle consultatierondes over nieuw parkeerbeleid voor Weesp. Op 21 juni 2018 was de Stationsbuurt aan de beurt.

Zo’n 50 bewoners namen de moeite om naar deze bijeenkomst te komen. De bijeenkomst werd geopend door wethouder Verkeer & Vervoer Léon de Lange. Hij gaf aan dat hij het heel belangrijk vindt dat er zoveel mensen zijn gekomen en dat hij begrijpt dat ze graag willen dat er snel oplossingen voor parkeerproblemen komen..Samen gaat dat zeker lukken.

Het onderzoek

De avond begint met een presentatie van Dagmar Severens, zij is verkeer- en vervoer-specialist van het adviesbureau de Groot Volker. Dit bureau heeft in opdracht van de gemeente Weesp een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de parkeerdruk in Weesp. Hiervoor is onder meer met speciale scanauto’s door Weesp gereden om te kijken hoe lang en waar auto’s geparkeerd staan en ook waar ze vandaan komen.

Ook heeft het bureau adviezen uitgebracht hoe de hoge parkeerdruk in enkele gebieden is  op te lossen. Nu wil Dagmar graag van de bewoners horen wat zij van deze oplossingen vinden. Tijdens haar presentatie hebbende aanwezigen veel vragen, suggesties en ook kritische opmerkingen. Maar, zoals wethouder De Lange samenvat, allemaal met als doel om het parkeerprobleem op te lossen.

De problemen

Veel bewoners geven aan de indruk te hebben dat veel mensen van buiten Weesp hier hun auto parkeren om vervolgens de trein naar Schiphol te pakken. “Sommigen van die auto’s staan hier wel weken.” Ook zeggen bewoners dat zij hun auto overdag niet kwijt kunnen, omdat er auto’s staan van mensen die hier werken of met de trein reizen, maar niet wonen. Verder valt op dat het P+R terrein aan beide zijden van het station uitpuilt.  Volgens de bewoners kan er wel iets gedaan worden aan het gevoel van onveiligheid. Slechte verlichting en enge bosjes zouden kunnen worden aangepakt.

De oplossingen

Vervolgens gingen de bewoners uiteen in drie groepen. Op grote vellen schrijven ze wat het parkeerprobleem is en hoe dat kan worden opgelost. Een paar ideeën:

  • Zorg voor parkeerterreinen aan de stadsrand
  • Geef bewoners een parkeervergunning
  • Stel parkeergarages/terreinen van bedrijven buiten kantooruren open voor bezoekers
  • Markeer de parkeerplekken duidelijker
  • Twee parkeervergunningen per huishouden
  • Maak de P+R aantrekkelijker

De afsluiting

Wethouder De Lange bedankt de bewoners voor hun tijd en goede ideeën. Hij vraagt aan Dagmar, van het adviesbureau, of zij deze ideeën kan gebruiken in haar rapport. Jazeker, dat kan ze. In het najaar gaat het rapport, samen met de input van de bewoners, naar de gemeenteraad. Mochten bewoners nog meer goede ideeën hebben of vragen over parkeren dan kunnen ze deze mailen naar: parkeren@weesp.nl. De ambtenaren die veel over parkeren weten zullen deze e-mails zeker beantwoorden.

Een bewoner eindigt de avond met de mooie woorden: `Wij Weespers ontvangen graag onze gasten, maar wel daar waar wij hen willen hebben’. En daar is iedereen het mee eens.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken