HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verzameldossier  |  Impressie eerste consultatieronde nieuw parkeerbeleid Weesp

Impressie eerste consultatieronde nieuw parkeerbeleid Weesp

Hoe komen we tot een betere parkeersituatie in Weesp? Deze vraag staat centraal tijdens de consultatierondes over nieuw parkeerbeleid voor Weesp. De aftrap - specifiek bedoeld voor het Centrum -  was op 16 mei 2018. Een impressie.

Het onderwerp parkeren leeft in Weesp. Dat werd opnieuw duidelijk op 16 mei dit jaar, tijdens de eerste van vier consultatierondes over nieuw parkeerbeleid in onze gemeente. Op deze eerste bijeenkomst, bedoeld voor betrokkenen uit het Centrum, kwamen zo’n negentig bewoners af. Zij hadden tientallen vragen, suggesties en opmerkingen. Zaken die worden meegenomen in de afwegingen voor het nieuwe parkeerbeleid. Onderstaand een impressie van de avond.

Gemeente Weesp nam een hoge parkeerdruk waar. Om dit meetbaar te maken is een gespecialiseerd bureau in de arm genomen om in beeld te brengen waar én hoe groot die parkeerdruk precies is. Gebleken is dat er in grote delen van Weesp sprake is van een parkeerprobleem. Zo ligt de parkeerdruk in het centrum, Herensingelkwartier en stationsgebied boven de 85 procent. Verklaringen hiervoor: langparkeerders, parkeercapaciteit in relatie tot autobezit en inefficiënt gebruik van parkeerplaatsen.

Oplossingen

Dat vraagt om oplossingen. En die zijn er, zo bleek uit de presentatie van de Adviesnota Parkeren door Dagmar Severens van het specialistische bureau de Groot Volker. In opdracht van gemeente Weesp voerde zij een groot, onafhankelijk onderzoek uit. Met onder meer een Weesp-brede enquête (waar zo’n 1600 Weespers aan deelnamen), straatinterviews, klankbordgroep en inloopavond zijn ook de parkeerervaringen van gebruikers geïnventariseerd. In de Adviesnota Parkeren worden oplossingen voorgesteld. Voor het Centrum wordt bijvoorbeeld gedacht aan een combinatie van betaald parkeren (van 10.00-20.00 uur) in combinatie met vergunninghoudersparkeren in twee zones. Insteek is om elke doelgroep daar te laten parkeren waar zij hoort. Bezoekers en bewoners in het centrum. Werkers buiten het centrum of op een betaalde parkeerplaats.

Maatwerk
 

Veel voorgenomen oplossingen vragen om maatwerk. Bijvoorbeeld over de tijdsduur van betaald parkeren. Op verzoek van de aanwezigen gaat de gemeente meewegen of betaald parkeren tot maximaal 19.00 of 18.00 uur een optie is. Daarmee ontstaat er volgens de aanwezigen een betere situatie voor bewoners die bijvoorbeeld terug komen van werk.

Parkeerdruk van bezoekers horeca en havens

Het onderwerp parkeren leeft in Weesp. Dat werd opnieuw duidelijk op 16 mei dit jaar, tijdens de eerste van 4 consultatierondes over nieuw parkeerbeleid in onze gemeente. Op deze eerste bijeenkomst, bedoeld voor betrokkenen uit het Centrum, kwamen zo’n negentig bewoners af. Zij hadden tientallen vragen, suggesties en opmerkingen. Zaken die worden meegenomen in de afwegingen voor het nieuwe parkeerbeleid. Onderstaand een impressie van de avond.

Gemeente Weesp nam een hoge parkeerdruk waar. Om dit meetbaar te maken is een gespecialiseerd bureau in de arm genomen om in beeld te brengen waar én hoe groot die parkeerdruk precies is. Gebleken is dat er in grote delen van Weesp sprake is van een parkeerprobleem. Zo ligt de parkeerdruk in het centrum, Herensingelkwartier en stationsgebied boven de 85 procent. Verklaringen hiervoor: langparkeerders, parkeercapaciteit in relatie tot autobezit en inefficiënt gebruik van parkeerplaatsen.

Oplossingen

Dat vraagt om oplossingen. En die zijn er, zo bleek uit de presentatie van de Adviesnota Parkeren door Dagmar Severens van het specialistische bureau de Groot Volker. In opdracht van gemeente Weesp voerde zij een groot, onafhankelijk onderzoek uit. Met onder meer een Weesp-brede enquête (waar zo’n 1600 Weespers aan deelnamen), straatinterviews, klankbordgroep en inloopavond zijn ook de parkeerervaringen van gebruikers geïnventariseerd. In de Adviesnota Parkeren worden oplossingen voorgesteld. Voor het Centrum wordt bijvoorbeeld gedacht aan een combinatie van betaald parkeren (van 10.00-20.00 uur) in combinatie met vergunninghoudersparkeren in twee zones. Insteek is om elke doelgroep daar te laten parkeren waar zij hoort. Bezoekers en bewoners in het centrum. Werkers buiten het centrum of op een betaalde parkeerplaats.

Maatwerk


Veel voorgenomen oplossingen vragen om maatwerk. Bijvoorbeeld over de tijdsduur van betaald parkeren. Op verzoek van de aanwezigen gaat de gemeente meewegen of betaald parkeren tot maximaal 19.00 of 18.00 uur een optie is. Daarmee ontstaat er volgens de aanwezigen een betere situatie voor bewoners die bijvoorbeeld terug komen van werk.

Parkeerdruk van bezoekers horeca en havens

Ook een heet hangijzer, dat verwerkt wordt in de afwegingen van het nieuwe beleid: parkeerdruk van horecabezoekers. Als het aan veel bewoners ligt, parkeren bezoekers voortaan net buiten het centrum. Ook dit is een afweging voor het nieuwe parkeerbeleid. Net als de ervaren parkeerdruk -  vooral in de zomer -  van eigenaren van en bezoekers aan, de 120 boten die in de twee havens liggen.

Parkeervergunning, bezoekersregeling en mogelijk extra parkeerterrein

Volgens het voorgestelde nieuwe parkeerbeleid kunnen inwoners uit het Centrum een parkeervergunning aanschaffen. In principe één per huishouden/adres. Kosten daarvan: naar verwachting ongeveer € 50. Insteek is dat de tweede en evt. meerdere auto’s per adres parkeren aan de rand van het Centrum of op mogelijk nog te ontwikkelen locaties. De mogelijkheden hiervoor zijn echter beperkt en deze zijn nog niet vastgesteld. Momenteel zijn er een aantal zoeklocaties. Mogelijk biedt realisatie van een extra parkeerterrein op het terrein van Abbott soelaas, zo stellen enkele bewoners voor. Ook deze suggestie wordt meegenomen. Voor bezoekers van bewoners komt er een bezoekersregeling. Daarbij wordt gewerkt aan varianten. Vanaf 20.00 uur is het volgens het voorgestelde advies sowieso gratis parkeren. Dit tijdstip wordt nog afgewogen.

Loopafstanden


Vanwege de eigenschappen van een oude stadskern is parkeren dicht bij de deur niet altijd mogelijk. Door met behulp van betaald parkeren langparkeerders te weren, ontstaat er meer parkeerruimte voor bijvoorbeeld bewoners. De kans om dichter bij huis te parkeren wordt daarmee groter.

Begrenzing

De grenzen van de parkeerzones liggen nog niet vast. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat het gebied rond de Herengracht en Nieuwstad (de ‘horecastraten’) wordt gewijzigd. Bij parkeren is ‘olievlekwerking’ een bekend probleem. Op het moment dat parkeerplekken bezet zijn, wijken automobilisten uit naar nabij gelegen gebieden. Dat kan daar voor parkeerdruk zorgen. Na invoering van het nieuwe parkeerbeleid wordt daarop gemonitord. Daarbij is bij de parkeerzones/gebieden zoveel mogelijk rekening gehouden met natuurlijke grenzen waardoor minder snel in een ander gebied geparkeerd wordt.

Parkeren voor vrachtwagens

Het is niet de bedoeling om in het Centrum parkeren voor vrachtwagens mogelijk te maken. Middels een aanwijzingsbesluit zijn hiervoor locaties, zoals in Industrieterrein Noord, aangewezen.

Handhaving


Een vraag is of er niet vaker kan worden gehandhaafd op parkeren. Dit kan ook zorgen voor hogere inkomsten, die dan ten goede komen aan parkeerbeleid. De  gemeente geeft aan dat deze inkomsten naar de Rijksoverheid gaan (op basis van de Wet Mulder) en dus niet in de gemeentekas van Weesp terecht komen.

Duurzaamheid


Leon de Lange, opvolger van Astrid Heijstee als wethouder Parkeren van gemeente Weesp, meldt dat er binnenkort een aantal laadpalen voor elektrische auto’s bijkomen. Momenteel staat er in het Centrum van Weesp één laadpaal. Een ander duurzaam onderwerp: fiets parkeren, wordt ook meegenomen in het parkeerplan.

Vervolg


Nog vóór de komende zomervakantie volgen de andere consultatierondes. Op 31 mei voor Herensingelkwartier, op 21 juni voor stationsgebied en begin juli voor de overige wijken. Na de zomer volgt bestuurlijke besluitvorming. Naar verwachting stelt de gemeenteraad van Weesp in oktober dit jaar het nieuwe parkeerbeleid vast.

Meer informatie

      
Heeft u suggesties of vragen? Dan kunt u terecht op parkeren@weesp.nl.

Parkeervergunning, bezoekersregeling en mogelijk extra parkeerterrein
 

Volgens het voorgestelde nieuwe parkeerbeleid kunnen inwoners uit het Centrum een parkeervergunning aanschaffen. In principe één per huishouden/adres. Kosten daarvan: naar verwachting ongeveer € 50. Insteek is dat de tweede en evt. meerdere auto’s per adres parkeren aan de rand van het Centrum of op mogelijk nog te ontwikkelen locaties. De mogelijkheden hiervoor zijn echter beperkt en deze zijn nog niet vastgesteld. Momenteel zijn er een aantal zoeklocaties. Mogelijk biedt realisatie van een extra parkeerterrein op het terrein van Abbott soelaas, zo stellen enkele bewoners voor. Ook deze suggestie wordt meegenomen. Voor bezoekers van bewoners komt er een bezoekersregeling. Daarbij wordt gewerkt aan varianten. Vanaf 20.00 uur is het volgens het voorgestelde advies sowieso gratis parkeren. Dit tijdstip wordt nog afgewogen.


Loopafstanden

Vanwege de eigenschappen van een oude stadskern is parkeren dicht bij de deur niet altijd mogelijk. Door met behulp van betaald parkeren langparkeerders te weren, ontstaat er meer parkeerruimte voor bijvoorbeeld bewoners. De kans om dichter bij huis te parkeren wordt daarmee groter.


Begrenzing


De grenzen van de parkeerzones liggen nog niet vast. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat het gebied rond de Herengracht en Nieuwstad (de ‘horecastraten’) wordt gewijzigd. Bij parkeren is ‘olievlekwerking’ een bekend probleem. Op het moment dat parkeerplekken bezet zijn, wijken automobilisten uit naar nabij gelegen gebieden. Dat kan daar voor parkeerdruk zorgen. Na invoering van het nieuwe parkeerbeleid wordt daarop gemonitord. Daarbij is bij de parkeerzones/gebieden zoveel mogelijk rekening gehouden met natuurlijke grenzen waardoor minder snel in een ander gebied geparkeerd wordt.


Parkeren voor vrachtwagens
 

Het is niet de bedoeling om in het Centrum parkeren voor vrachtwagens mogelijk te maken. Middels een aanwijzingsbesluit zijn hiervoor locaties, zoals in Industrieterrein Noord, aangewezen.

Handhaving

Een vraag is of er niet vaker kan worden gehandhaafd op parkeren. Dit kan ook zorgen voor hogere inkomsten, die dan ten goede komen aan parkeerbeleid. De  gemeente geeft aan dat deze inkomsten naar de Rijksoverheid gaan (op basis van de Wet Mulder) en dus niet in de gemeentekas van Weesp terecht komen.

Duurzaamheid

Leon de Lange, opvolger van Astrid Heijstee als wethouder Parkeren van gemeente Weesp, meldt dat er binnenkort een aantal laadpalen voor elektrische auto’s bijkomen. Momenteel staat er in het Centrum van Weesp één laadpaal. Een ander duurzaam onderwerp: fiets parkeren, wordt ook meegenomen in het parkeerplan.


Vervolg

Nog vóór de komende zomervakantie volgen de andere consultatierondes. Op 31 mei voor Herensingelkwartier, op 21 juni voor stationsgebied en begin juli voor de overige wijken. Na de zomer volgt bestuurlijke besluitvorming. Naar verwachting stelt de gemeenteraad van Weesp in oktober dit jaar het nieuwe parkeerbeleid vast.


Meer informatie
      

Heeft u suggesties of vragen? Dan kunt u terecht op parkeren@weesp.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken