HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verzameldossier  |  Impressie tweede consultatieronde nieuw parkeerbeleid Weesp

Impressie tweede consultatieronde nieuw parkeerbeleid Weesp

Het onderwerp parkeren leeft in Weesp. Dat werd opnieuw duidelijk op 31 mei dit jaar, tijdens de tweede consultatieronde over het nieuw te bepalen parkeerbeleid in onze gemeente.  Op deze tweede bijeenkomst, bedoeld voor betrokkenen uit het Herensingelkwartier, kwamen zo’n vijftig bewoners af. Zij hadden volop vragen, suggesties en opmerkingen. Zaken die worden meegenomen in de afwegingen voor het nieuwe parkeerbeleid. Onderstaand een impressie van de avond.

Gemeente Weesp nam de afgelopen tijd een hoge parkeerdruk waar. Om dit meetbaar te maken is een gespecialiseerd bureau in de arm genomen om in beeld te brengen waar én hoe groot die parkeerdruk precies is. Gebleken is dat er in grote delen van Weesp sprake is van een parkeerprobleem. Zo ligt de parkeerdruk in het centrum, Herensingelkwartier en stationsgebied boven de 85 procent. Verklaringen hiervoor: langparkeerders, parkeercapaciteit in relatie tot autobezit en inefficiënt gebruik van parkeerplaatsen. Rond het NS-station en in de Herensingel wordt regelmatig fout geparkeerd. Ook is er sprake van vakantiegangers die hun auto gedurende de vakantie hier vaak langdurig geparkeerd laten staan. In het Herensingelkwartier wordt ook parkeerdruk ervaren van ‘overloop’ vanuit het centrum.


Regulering parkeren

De geconstateerde en ervaren parkeerproblemen vragen om oplossingen. En die zijn er, zo bleek uit de presentatie van de Adviesnota Parkeren door Dagmar Severens van het specialistische bureau de Groot Volker. In opdracht van gemeente Weesp voerde zij een groot, onafhankelijk onderzoek uit. Met onder meer een Weesp-brede enquête (waar zo’n 1600 Weespers aan deelnamen), straatinterviews, klankbordgroep en inloopavond zijn ook de parkeerervaringen van gebruikers geïnventariseerd. In de Adviesnota Parkeren worden oplossingen voorgesteld. Voor het Herensingelkwartier wordt bijvoorbeeld gedacht aan vergunninghouder parkeren voor bewoners en betaald parkeren op de Herengracht. Voor bezoekers van bewoners komt er  een bezoekersregeling. Het tarief voor een parkeervergunning gaat naar verwachting zo’n € 50 bedragen.


Maatwerk

Veel voorgenomen oplossingen vragen om maatwerk. Bijvoorbeeld over de tijdsduur van betaald parkeren. Op verzoek van de aanwezigen gaat de gemeente meewegen of betaald parkeren tot maximaal 19.00 of 18.00 uur een optie is, in plaats van de in het advies genoemde tijdstip van 20.00 uur. Daarmee ontstaat er volgens de aanwezigen een betere situatie voor bewoners die bijvoorbeeld terug komen van werk.
Daarnaast wordt er gezocht naar ‘sattelietlocaties’, te ontwikkelen parkeerterreinen aan de rand van de wijken en van Weesp. Satellietlocaties kunnen soelaas bieden voor huishoudens met meerdere auto’s en de olievlekwerking (parkeren aan de rand van een gebied met regulering) te dempen.

Begrenzing

De grenzen van de reguleringsmaatregelen liggen nog niet vast. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat het gebied met betaald parkeren aan de Herengracht  wordt gewijzigd. Bij parkeren is ‘olievlekwerking’ een bekend probleem. Op het moment dat parkeerplekken bezet zijn, wijken automobilisten uit naar nabij gelegen gebieden. Dat kan daar voor parkeerdruk zorgen. Na invoering van het nieuwe parkeerbeleid wordt daarop gemonitord. Daarbij is bij de parkeerzones/gebieden zoveel mogelijk rekening gehouden met natuurlijke grenzen waardoor minder snel in een ander gebied geparkeerd wordt).

Parkeerdruk bij hotel aan Herengracht

Volgens sommige bewoners zorgt de parkeersituatie bij het hotel aan de Herengracht voor extra parkeerdruk. Dit speelt al sinds een eerdere uitbreiding van het hotel en met de nieuwe uitbreiding zal de parkeerdruk nog toenemen aangezien het hotel geen eigen parkeergelegenheid heeft. Dagmar Severens geeft aan dat gemeente Weesp in het nieuwe parkeerbeleid gaat voor regulering. Er kan dan gestuurd worden op waar we auto’s willen laten parkeren. Nu mag iedereen nog overal staan, wat regelmatig leidt tot een hoge parkeerdruk.

Handhaving

Een vraag is of er niet vaker kan worden gehandhaafd op parkeren. De kosten voor de handhaving zouden dan terugverdiend kunnen worden door de inkomsten. De gemeente geeft aan dat deze inkomsten naar de Rijksoverheid gaan (op basis van de Wet Mulder) en dus niet in de gemeentekas van Weesp terecht komen.

Duurzaamheid

Léon de Lange, wethouder Parkeren van gemeente Weesp, meldt dat er binnenkort een aantal (tien) laadpalen voor elektrische auto’s bijkomen.  

Vervolg

Léon de Lange dankt de aanwezigen voor de vele waardevolle adviezen. Hij geeft ook aan dat een impressie van deze tweede consultatieronde naar deelnemers wordt gestuurd en dat het ook op website van Gemeente Weesp wordt geplaatst. Nog vóór de komende zomervakantie volgen de derde en vierde (afsluitende) de andere consultatierondes. Op 21 juni voor het stationsgebied en op 28 juni voor de overige wijken. Na de zomer volgt bestuurlijke besluitvorming. Naar verwachting stelt de gemeenteraad van Weesp in oktober dit jaar het nieuwe parkeerbeleid vast.

Meer informatie

Meer weten? Kijk dan op www.weesp.nl. Daar treft u ook de tijdens de eerste consultatieronde gegeven presentatie aan, de Adviesnota Parkeren, veel gestelde vragen en andere informatie. Heeft u suggesties of vragen? Dan kunt u terecht op parkeren@weesp.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken