HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verzameldossier  |  Impressie vierde consultatieronde nieuw parkeerbeleid Weesp

Impressie vierde consultatieronde nieuw parkeerbeleid Weesp

Parkeren in Weesp. Vierde consultatieronde - overige wijken

Een impressie van de bijeenkomst van 16.00 uur

Het onderwerp parkeren leeft in Weesp. Zo ook in de overige wijken. In de eerste drie consultatieronden zijn de wijken Centrum, Herensingelkwartier en Stationsgebied aan de beurt geweest; nu kunnen inwoners uit de overige wijken hun mening geven en meepraten over de parkeerproblematiek die zij ervaren in hun wijk. Er komen dertig inwoners af op de bijeenkomst van 16.00 uur. De meeste inwoners komen uit Hogeweij/Noord, verder uit Aetsveld, Leeuwenveld, De Klomp en Zuid.

Wethouder Léon de Lange opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij is blij met de opkomst om samen te praten over de parkeerproblemen in de verschillende wijken in Weesp. Hij benadrukt dat iedereen gehoord zal worden in de groepssessies die na de presentatie gehouden worden.

Presentatie van de Adviesnota Parkeren

De geconstateerde en ervaren parkeerproblemen vragen om oplossingen. En die zijn er, zo bleek uit de presentatie van de Adviesnota Parkeren door Dagmar Severens van het specialistische bureau de Groot Volker. In opdracht van gemeente Weesp voerde zij een groot, onafhankelijk onderzoek uit. Met onder meer een Weesp-brede enquête (waar zo’n 1600 Weespers aan deelnamen), straatinterviews, klankbordgroep en inloopavond zijn ook de parkeerervaringen van gebruikers geïnventariseerd. In de Adviesnota Parkeren worden oplossingen voorgesteld. Deze worden in de bijeenkomst door Dagmar Severens toegelicht.

Opmerkingen en vragen vanuit de zaal

Vanuit de zaal worden een aantal opmerkingen gemaakt . Er is veel parkeerdruk op Ingelandenstraat i.v.m. de school, daarnaast is er ook veel druk op Amstellandlaan door Vechtstedecollege. Als je gedurende de dag even weg gaat met je auto, kun je daarna eigenlijk niet meer parkeren. Pas nadat de school dicht is, kun je weer parkeren. Misschien een idee om aan de voorkant van de school extra parkeerplekken te maken.

Er komen ook andere vragen uit de zaal:

 • Heeft gemeente wel rekening gehouden met de groei van Weesp. Er wonen nu meer gezinnen dus er zijn ook vaak twee auto’s in het gezin. Is er wel een lange termijnvisie ontwikkeld door de gemeente?
 • Wanneer is er precies gemeten? Welke momenten is er gemeten? Dagmar Severens geeft antwoord op deze vragen.
 • Ook wordt de zorg uitgesproken dat als je de parkeerders in ene wijk weert, of je dan geen overlast in een andere wijk krijgt.
 • Er is een opmerking over moeilijk woordgebruik van een bewoner. Rizgar licht de moeilijke woorden toe zodat iedereen de presentatie kan volgen.
 • Dagmar geeft oplossingen aan als parkeren met een parkeervergunning. De vraag die onder de bewoners rijst: Wat zijn de kosten van zo’n vergunning? Dagmar geeft aan dat dit ongeveer €15 per jaar zal zijn mits dit kostendekkend is. Maar wat zijn de kosten dan? Handhaving, leges, etc.
 • Vraag: Hoeveel parkeervergunning voor auto’s kun je per huishouden krijgen? Antwoord: In eerste instantie één vergunning.
 • Opmerking van bewoners: nu staan er veel Schiphol-mensen en mensen uit Muiderberg of Muiden bij het station. Wat doen we daar mee? Antwoord: Reguleren (o.a. parkeervergunning voor bewoners) kan een oplossing zijn.
 • Vraag: wordt het parkeren op zondag in het centrum ook betaald? Antwoord: In eerste instantie zondags vrij maar alles is mogelijk.
 • Vraag: hoe zit het straks in Hogewey met de bebouwing? Komen er dan extra dan parkeerplekken? Je hebt daar het winkelend publiek maar straks met de nieuwbouw moeten er ook de nieuwe bewoners parkeren... Advies vanuit de zaal is om de bewoners erbij te betrekken.
 • Opmerking: bij de nieuwbouw in de Papelaan parkeren bewoners veel bij de oude huizen. Bij nieuwbouw zijn minder plekken beschikbaar maar daardoor kunnen bewoners van oude huizen weer niet parkeren..
 • Er wordt opgemerkt dat er geen parkeerplek gehandicapten is bij de bibilotheek. Kan dit opgepakt worden?
 • Ook wordt er opgemerkt dat er geen satellietlocaties in Weesp te vinden zijn.

Consultatie in kleine groepjes

Na het plenaire gedeelte gaan de bewoners in kleine groepjes uiteen en buigen zich over de problemen die zich voordoen in hun wijk en wat daar een mogelijke oplossing voor kan zijn.

Afsluiting

Wethouder Léon de Lange bedankt alle inwoners die de moeite hebben genomen naar de bijeenkomst te komen en bij te dragen aan deze consultatieronden. Mocht er nog vragen opkomen, kunnen inwoners deze altijd nog stellen aan de gemeente via mailadres: parkeren@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken