HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verzameldossier  |  Versa Welzijn

Versa Welzijn

Dit item is verlopen op 13-04-2018.

In de middag van 11 april kwamen 10 vrijwilligers van Versa Welzijn bijeen in het kader van de Toekomstgesprekken. Een aantal onderwerpen werd uitgekozen waarover verder gediscussieerd werd.

Het voortbestaan van welzijnsorganisaties in Weesp

Ter sprake kwam het voortbestaan van welzijnsorganisaties in Weesp. “Ik doe preventief huisbezoek bij 75 plussers, en mensen vinden het fijn dat er hulp en zorg over de vloer komt die ze kennen en die ze tegenkomen in Weesp. Dan kun je zeggen dat dat kinderachtig is maar dat is heel belangrijk voor mensen”. Daarbij wordt aan de ene kant aangegeven dat er al veel bestaande welzijnsverbanden zijn met Gooise Meren, die versterkt zouden kunnen worden, maar aan de andere kant biedt Amsterdam ook mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld voorzieningen in de GGZ, activiteitencentra en passende werkplaatsen.

Huurwoningen tekort

Een andere algemene zorg die ter sprake kwam is het huurwoningen tekort en de hoge huurprijzen. “In Weesp zijn er relatief veel goedkope huurwoningen, en daarom kwamen veel mensen uit de regio hier terecht. Nu komen ouderen en jongeren niet aan bod. Als je een nieuwe woning hebt moet je je alweer inschrijven voor de volgende”.

Blijven voorzieningen gehandhaafd?

De vraag die ook ter sprake kwam was in hoeverre de voorzieningen in Weesp gehandhaafd kunnen blijven zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, City of Wesopa en de OV verbindingen. “Culturele ruimtes vind ik wel van belang voor gemeentes. We gaan nu richting de 20.000 inwoners want we groeien de komende jaren, en dan mag je toch wat voorzieningen hebben”.


Toekomstgesprek met vrijwilligers van Versa Welzijn

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken