HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verzameldossier  |  Vrouwen van Weesp

Vrouwen van Weesp

Dit item is verlopen op 06-04-2018.

Op woensdag 5 april 2017 gingen 15 vrouwen van de 'Vrouwen van Weesp' met elkaar in gesprek over de toekomst van Weesp. Voorafgaand aan deze bijeenkomst hadden inwoners van Weesp tijdens vijf Toekomstgesprekken in de afgelopen weken kansen en zorgen ten aanzien van mogelijke samenwerking met de gemeenten Gooise Meren en Amsterdam geïnventariseerd. Gisteren brachten de 'Vrouwen van Weesp’ enkele onderwerpen naar voren waarvan zij vonden dat die nog niet genoeg belicht waren in eerdere gesprekken, zoals de stijging van de prijs van koop- en huurwoningen. Ook werd de fysieke afstand van de gemeentelijke loketten in Weesp genoemd: “de lijnen hier in Weesp zijn nu kort en als de loketten hier verdwijnen dan is de fysieke afstand wel erg groot, de loketten staan dan veel verder van ons af”.

Daarnaast waren er nog enkele belangrijke onderwerpen waar de 'Vrouwen van Weesp' over wilden doorpraten, zoals de afstand tussen bestuurders en burgers (letterlijk en figuurlijk), de mate waarin Weesp een stem heeft binnen een toekomstige samenwerking, en de professionele organisatie van Amsterdam. Amsterdam wordt bijvoorbeeld beschouwd als een gemeente met een professionele ambtelijke en bestuurlijke organisatie met financiële slagkracht. De gemeente heeft gespecialiseerde expertise in huis (met name op het gebied van (jeugd)zorg, arbeidsmarkt en sociaal beleid). Tegelijkertijd bestaat er een zorg dat er minder betrokkenheid is vanuit B&W en ambtenaren: “dat je als burger niet meer iemand hebt die naar je luistert.”

Toekomstgesprek met de Vrouwen van Weesp     Kansen en zorgen over toekomst worden genoteerd door de Vrouwen van Weesp

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken