HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Warmtevisie

Warmtevisie

Naar een aardgasvrij Weesp

Om klimaatverandering tegen te gaan nemen we op termijn afscheid van aardgas. We gaan op zoek naar duurzame oplossingen voor koken en het verwarmen van onze woningen en bedrijven. Het doel is om in 2050 aardgasvrij te zijn. Dit doen we om CO2 uitstoot te voorkomen, omdat het gas in Groningen opraakt en omdat er goede duurzame alternatieven zijn. 

De gemeente Weesp wil graag weten hoe u de route naar een aardgasvrij Weesp voor u ziet. Geef uw mening via de enquête. We vragen u deze uiterlijk woensdag 9 december in te vullen. De enquête neemt maar 5 minuten van uw tijd in beslag.

Plannen voor Weesp samengevat in document 'Transitievisie Warmte'

De omslag naar een andere energiebron om onze huizen te verwarmen en om mee te koken, noemen we de warmtetransitie. De warmtetransitie draagt daarnaast bij aan een gezond en comfortabel binnenklimaat, meer samenwerking in de wijken en meer werkgelegenheid. Het jaar 2050 is nog ver weg, maar die tijd hebben we echt nodig om samen onze woningen en bedrijven klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. De overstap naar aardgasvrij wonen en werken is een grote omslag en vraagt om inzet van ons allemaal.

De gemeente Weesp is gestart met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hierin beschrijft de gemeente wanneer welke wijken van het aardgas af kunnen gaan. En welke duurzame alternatieven in beeld zijn voor de verwarming van huizen en voor het koken. De gemeente doet dit samen met betrokken organisaties en partijen, bewoners en bedrijven. De resultaten van het onderzoek komen in een document: de ‘Transitievisie Warmte’. In de Transitievisie Warmte wordt dit op hoofdlijnen beschrijven. In uitvoeringsplannen per wijk bepalen we samen met de inwoners hoe een wijk precies van het aardgas af gaat. We starten pas met deze plannen nadat de Transitievisie Warmte is vastgesteld in 2021.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken