HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Webtoegankelijkheid

Webtoegankelijkheid

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Dit besluit verplicht de overheid om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren op basis van WCAG 2.1 niveau A en AA. En ook om uit te leggen hoever ze daarmee gevorderd zijn. Deze wettelijke verplichting gaat op verschillende momenten in voor bestaande en nieuwe websites/apps. Op 23 september 2020 geldt de wettelijke verplichting voor oudere websites die voor 23 september 2018 zijn gepubliceerd. Hieronder valt ook de website van Weesp.nl. Sinds 1 juli 2020 heeft onze gemeentelijke website een toegankelijkheidsverklaring van de overheid.

De website van de gemeente voldoet nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau AA. De eerste maatregelen zijn echter wel genomen. Wij streven naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid.

Reikwijdte verklaring

Deze verklaring geldt voor alle pagina’s op de website www.weesp.nl maar ook voor de website van de gemeenteraad, de afsprakenmodule en e-burgerzaken.

Verklaringen

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

• Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij zo spoedig mogelijk op.

• Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

• Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

• Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

• Verminderen van pdf-documenten op de website


Pdf-documenten zijn lastig te gebruiken wanneer ze niet goed gemaakt (en dus toegankelijk) zijn. We willen dat belangrijke pdf-documenten voor iedereen goed te gebruiken zijn. Iedere maand bekijken we een aantal pdf-documenten. Oude documenten worden verwijderd. Als het nodig is passen we een pdf-document aan. Vindt u een pdf-document dat niet goed te gebruiken is? Geef dit dan aan ons door via het webbeheer@weesp.nl

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?

Neem dan contact op via webbeheer@weesp.nl. Of bekijk onze contactgegevens.

Onderzoeksrapporten

Om een toegankelijkheidsverklaring te krijgen, wordt er eerst door een onafhankellijke partij een onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid. Hieronder kunt u per website deze onderzoeksrapporten inzien.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken