HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Woord van de burgemeester

Woord van de burgemeester

 • Woord van de burgemeester - 31 maart 2021

  Beste Weespers,

  Ruim een jaar leven met het coronavirus heeft een enorme invloed op de manier waarop wij privé en in de samenleving ons leven inrichten. Zo zijn er mensen met een broze gezondheid, die al een jaar niemand zien uit angst te worden besmet. Er zijn families, die zich precies aan de regels houden; één persoon op bezoek, afstand houden, handen wassen, thuis werken, mondkapjes als dat moet. Maar ook het tegenovergestelde wordt mij verteld. “We komen gewoon met de hele familie bijeen. Ik wil de kinderen en kleinkinderen zien en knuffelen.” Helaas, zo is mij bekend, kan dat leiden tot een vervelend einde.

 • Woord van de burgemeester - 3 maart 2021

  Beste Weespers,

  Het wordt moeilijker en moeilijker. De coronacrisis duurt nu een jaar. We snakken allemaal naar het einde. Dat schrijf ik niet voor het eerst. Het virus is nog steeds onder ons en het aantal besmettingen loopt weer op. Desondanks is er deze week iets meer mogelijk. Er worden kleine stapjes gezet. Voor velen is dat niet genoeg.

 • Woord van de burgemeester - 24 februari 2021

  Beste Weespers,

  Het contrast kan eigenlijk niet groter. De ene zondag is het koud met sneeuw en ijs. Velen schaatsen en anderen gaan met hun kinderen op de slee de natuur in. De volgende zondag barst de lente los. Tijdens onze dagelijkse wandeltocht zegt mijn vrouw: “Je ruikt, hoort, ziet en voelt het voorjaar. Het is alsof de natuur aankondigt dat het allemaal weer goed komt.”

 • Woord van de burgemeester - 17 februari 2021

  Beste Weespers,

  ''Geen Elfstedentocht deze maand”, durf ik hier nu wel op te schrijven. Ik weet niet of er Weespers zijn, die de wedstrijd of toertocht zouden schaatsen. Mocht dat wel zo zijn, dan begrijp ik hun teleurstelling. Toen ik mijn vorige bijdrage schreef, over sneeuw en ijs, liet ‘de pluim’ veertien dagen dag- en nachtvorst zien. Het weer gedraagt zich grillig en na een week is de dooi alweer ingevallen.

 • Woord van de burgemeester - 10 februari 2021

  Beste Weespers,

  Eindelijk sneeuw en ijs. Eindelijk even over iets anders praten en aan iets anders denken. De kranten en de andere nieuwsmedia zijn er al dagen volop mee bezig.

  Zware sneeuwval, stevige oostenwind, matige tot strenge vorst en dagenlang zal de temperatuur niet boven nul uitkomen. De slee is weer uit de schuur gehaald en we kunnen schaatsen. Dat leidt tot een euforische stemming bij velen.

 • Woord van de burgemeester - 3 februari 2021

  Beste Weespers,

  Mijn scherm is leeg en blijft vooralsnog leeg. Mijn gedachten zoeken naar woorden om mijn wekelijkse bijdrage inhoud te geven. Hoe verwoord ik onvrede, ongeduld, zorg, vernielzucht, angst en mogelijk begrip in één bijdrage? Dat gaat niet lukken. En toch…

 • Woord van de burgemeester - 27 januari 2021

  Beste Weespers,

  Zaterdagavond 23 januari 2021 zal door geschiedschrijvers zeker worden vastgelegd. De invoering van de avondklok markeert een bijzonder moment in de bestrijding van de coronacrisis. Meerdere keren is mij de laatste weken gevraagd, wat ik daarvan vind. Belangrijker, dan een antwoord op die vraag, is hoe wij er met elkaar mee omgaan. Hoe steunen wij elkaar om deze weken met een avondklok door te komen?

 • Woord van de burgemeester - 20 januari 2021

  Beste Weespers,

  'Scholen blijven gesloten.'

  Dat is dit weekend voor mij één van de meest in het oog springende berichten.

  Ik realiseer mij direct wat dit betekent voor heel veel ouders, maar bovenal voor al die kinderen die de komende weken hun sociale contacten blijven missen en thuis hun schoolwerk moeten doen. Daarnaast doet het een enorm beroep op alle leerkrachten. De eigenlijk te volle noodopvang moet draaiende worden gehouden naast het begeleiden van het thuisonderwijs. Privé wordt er ook een beroep op hen gedaan. Mijn waardering en dank voor de inzet van mensen in deze beroepsgroep is groot.

 • Woord van de burgemeester - 13 januari 2021

  Beste Weespers,

  In de komende ongeveer negen maanden kan iedereen die 18 jaar of ouder is en die dat wenst, worden ingeënt. Dat blijkt uit het meest recente door het ministerie verspreide schema. Met de eerste groep, medewerkers in de zorg, is inmiddels een start gemaakt. Een deel van hen is al voor de eerste keer gevaccineerd.

 • Woord van de burgemeester - 6 januari 2021

  Beste Weespers,

  Het nieuwe jaar is alweer bijna een week oud. Goede wensen mogen nog net, dus ik herhaal wat ik u vorige week al toewenste: voorspoed en gezondheid.

  Ik ben mij ervan bewust, dat er veel inwoners van Weesp zijn die met gemengde gevoelens naar het komende jaar kijken. Voor velen is de nabije toekomst onzeker.

 • Woord van de burgemeester - 30 december 2020

  Beste Weespers,

  Iedere dag probeer ik tenminste een vijftal kilometers te lopen. Dus doe ik dat maandag na de kerstdagen vroeg in de ochtend ook. Het is goed om te bewegen, frisse lucht in te ademen en je hoofd leeg te maken. Deze keer denk ik na over de vraag wat ik in mijn bijdrage voor de krant zal schrijven. De kerstdagen liggen achter ons. Ongetwijfeld zijn ze anders verlopen dan in vorige jaren.

 • Woord van de burgemeester - 23 december 2020

  Het is kerstvakantie. De scholen zijn dicht. Voor iedereen in het onderwijs is het even pas op de plaats. Dat is meer dan verdiend. Ook in de scholen is het sinds de zomervakantie voortdurend aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

 • Woord van de burgemeester - 16 december 2020

  Wij zijn de kerstdagen samen thuis, mijn vrouw en ik. En dat is in ons huwelijk voor het eerst. Kinderen, kleinkinderen, familie of vrienden komen dit jaar niet op bezoek.

  Kerstavond, ons traditioneel familiediner gaat gewoon door, maar dit jaar slechts twee personen aan de feestelijk gedekte tafel. Dat doen we wel, die feestelijk gedekte tafel.

 • Woord van de burgemeester - 9 december 2020

  Beste Weespers,

  De Sint heeft het land verlaten. Ieder zal dit jaar op eigen wijze inhoud hebben gegeven aan dit kinderfeest. Zelf heb ik het gevoel dat velen van u veel meer met de kerstdagen en de jaarwisseling bezig zijn. Wat mogen we doen met kerst? Hoe kunnen we kerst dit jaar vieren?

 • Woord van de burgemeester - 2 december 2020

  Beste Weespers,

  “Lezen de Weespers je wekelijke column nog wel?” Die vraag stelde iemand mij vorige week. “Zijn ze je boodschap niet zat?”

  Ongetwijfeld hebben velen van u het helemaal gehad met de beperkingen als gevolg van het coronavirus. Mogelijk als gevolg daarvan ook met mijn column. Daarbij denk ik aan beroepsgroepen zoals zorg- en onderwijspersoneel, ondernemers, maar daarnaast aan heel veel inwoners.

 • Woord van de burgemeester - 25 november 2020

  Beste Weespers en in het bijzonder de kinderen van Weesp,

  Tekeningen. De laatste twee weken zijn er meerdere tekeningen voor Sint Nicolaas naar het stadhuis gebracht. Gericht aan de burgemeester met de bedoeling dat hij er voor zorgt, dat Sint de tekeningen krijgt. Het Sinterklaasjournaal deed de oproep. Ik vind dat jullie, kinderen uit Weesp, echt heel mooie tekeningen en andere kunstwerken hebben gemaakt. Natuurlijk zorg ik ervoor dat de Sint alles krijgt wat jullie voor hem hebben gemaakt. Ik weet van hem, dat hij er erg blij mee is. Ongetwijfeld zal hij dat jullie ook laten blijken. Toch, ouders?

 • Woord van de burgemeester - 18 november 2020

  Beste Weespers, 

  Donderdag 19 november stoppen de extra maatregelen, die twee weken geleden boven op de gedeeltelijke lockdown werden gelegd. De regels, die medio oktober van kracht werden, blijven bestaan.

  Ieder moment nieuwe regels, het duizelt mij soms wel. Gelukkig kan ik teruggrijpen op de site van de Rijksoverheid en de tekst van de noodverordening, die mij wordt toegestuurd. U kunt dat ook. De website van de gemeente houden wij voortdurend actueel, ook wat betreft de noodverordening. Volgende week staan de actuele regels ook weer in deze krant.

 • Woord van de burgemeester - 11 november 2020

  Beste Weespers,

  Houd vol. Zittend voor mijn toetsenbord, kijkend naar een leeg scherm en nadenkend over deze nieuwe tekst, is dat wat mij als eerste invalt. Dat schrijf ik dus als eerste op: ‘Houd vol.’

 • Woord van de burgemeester - 4 november 2020

  Beste Weespers,

  Zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd? Op het moment dat ik dit schrijf nog niet. Nu u dit leest wellicht wel. Als dat wel zo is, dan leest u op de site van de gemeente wat mogelijk nieuwe maatregelen voor ons betekenen.

  Samen het virus de baas worden is ons gezamenlijke doel. Daar zijn de maatregelen op gericht. Hoe vervelend deze ook zijn.

  Door ons allemaal aan die regels te houden, iets wat echt niet altijd meevalt, dringen we het aantal besmettingen terug en worden we uiteindelijk het coronavirus de baas. Daar doen we het voor.

 • Woord van de burgemeester - 28 oktober 2020

  Beste Weespers,

  De afgelopen week werden ruim 100 Weespers positief getest op het coronavirus. Vanaf de start van de registratie in maart ligt het totale aantal op dit moment boven de 500. Er zijn Weespers overleden als gevolg van besmetting met het coronavirus.

 • Woord van de burgemeester - 21 oktober 2020

  Beste Weespers,

  In de eerste maanden van de coronacrisis schrijf ik wekelijks een bijdrage. Ik richt mij tot u, inwoner van Weesp. Ik roep op. Ik spoor aan. Ik leg uit. Ik doe een poging tot verbinden en laat u weten dat u er niet alleen voor staat.

 • Brief van de burgemeester aan alle Weespers - 6 oktober 2020

  Beste Weespers,

  We kunnen en mogen er niet omheen. Het aantal coronabesmettingen in onze stad is enorm gestegen. En dat is zorgelijk. Deze zomer leek het allemaal de goede kant op te gaan, maar we leven inmiddels midden in de tweede golf van besmettingen. Als we niet willen dat deze tweede golf opnieuw veel kwetsbaren hard treft, is nu de tijd om in te grijpen.

 • Woord van de burgemeester - 30 september 2020

  Weesp en het nieuws

  Meerdere dagen haalde Weesp vorige week het nieuws: “Koploper in het aantal besmettingen met het coronavirus”. De cijfers blijken niet te kloppen, maar de feiten wel. Er is in Weesp een groot aantal besmettingen. We zijn koploper zowel landelijk als in de regio. Een echte bron is niet aan te wijzen, maar verspreiding wordt waargenomen binnen families en er zijn signalen dat een deel van de besmettingen plaatsvindt via contacten in cafés.

 • Woord van de burgemeester - 16 september 2020

  De politiek is weer actief, het reces is teneinde. Natuurlijk zijn alle raadsleden evenals de wethouders ook in de zomerweken politiek actief. Na het reces zijn vorige week de eerste commissievergaderingen geweest en is er aanstaande donderdagavond weer een raadsvergadering. Gezien de beperkte ruimte wordt er niet vergaderd in het stadhuis. De gemeenteraad komt bijeen in de aula van het Vechtstede College. Dat is nodig om ons te houden aan de regel van 1,5 meter afstand.

 • Woord van de burgemeester 5 augustus 2020

  Corona is niet met vakantie

  Mijn laatste bericht bij de start van de vakantieperiode verschijnt op 1 juli in deze krant. Ik sluit mijn bijdrage af met de volgende woorden: “Maar we blijven alert. Er blijft een noodverordening van kracht. De regionale en lokale crisisteams blijven, zij het op een lagere vlam, actief. Als er aanleiding voor is, kom ik met een nieuw bericht. Maar voor nu is geen bericht een goed bericht.” 

 • Woord van de burgemeester - 1 juli 2020

  1 juli 2020. De dag waarop een groot aantal beperkingen (voorlopig?) tot het verleden behoren. We krijgen nog meer ruimte. Nadat sinds begin mei langzaam maar zeker meerdere stappen werden gezet, is vanaf vandaag veel mogelijk. Maar terug naar de tijd van voor de coronacrisis gaan we nog niet.

 • Woord van de burgemeester - 17 juni 2020

  Is de coronacrisis voorbij? En wat betekent dit voor ons? Deze twee vragen werden mij vorige week gesteld. Niet onlogisch wellicht. Op dat moment daalt het aantal ziekenhuisopnames en onder de geteste mensen worden heel weinig besmettingen vastgesteld. Tegelijkertijd versoepelt de rijksoverheid veel beperkingen. Het afgelopen weekend echter wordt melding gemaakt van een lichte groei van het aantal coronapatiënten op de ic’s. In de Chinese hoofdstad Peking is sprake van een mogelijke nieuwe uitbraak. Waakzaamheid blijft dus geboden. Het coronavirus is nog onder ons en zolang er geen vaccin is, blijft dat zo.

 • Woord van de burgemeester - 10 juni 2020

  Gefeliciteerd! Je hebt je diploma gehaald. Examenkandidaten van het schooljaar 2019-2020 zijn natuurlijk al vele malen gefeliciteerd door ouders, familie en vrienden. Namens het stadsbestuur voeg ik daar graag onze felicitatie aan toe.

 • Woord van de burgemeester - 3 juni 2020

  Maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag, een spannende dag voor de horecaondernemers in onze stad. Na een maandenlange sluiting mogen zij hun zaak weer open, hetzij onder strikte voorwaarden. Een spannende dag ook voor onze handhavers; de afgelopen weken veel in het nieuws.

 • Woord van de burgemeester - 27 mei 2020

  “Elke week een bijdrage gerelateerd aan de coronacrisis, hoe lang ga je daarmee door?”, vroeg een inwoner van Weesp mij onlangs. Een passend antwoord moet ik haar schuldig blijven. Het hangt af van de veranderingen die de crisis met zich meebrengt. Iedere week verandert er wel iets in de beperkingen die ons zijn opgelegd.

 • Woord van de burgemeester - 20 mei 2020

  Morgen, donderdag 21 mei, is het Hemelvaartsdag. Meer dan vijftig jaar geleden betekende Hemelvaartsdag voor mij dauwtrappen. Mijn kinderen heb ik niet in die traditie groot gebracht en ik betwijfel of er nog veel (jonge) mensen zijn die de associatie dauwtrappen en Hemelvaartsdag maken.

 • Woord van de burgemeester - 13 mei 2020

  Negen weken geleden gaat Nederland in een zogenoemde ‘intelligente lock down’. In één klap komt de samenleving tot stilstand. Dit heeft grote gevolgen voor ons allemaal. Bijzonder zwaar is het voor onder andere de horecaondernemers, die volop aan het werk, hun bedrijf binnen een half uur moeten sluiten.

 • Woord van de burgemeester - 6 mei 2020

  75 jaar vrijheid. We vieren in 2019 en 2020, dat we sinds 1945 in vrijheid leven. Die vrijheid komt niet voor iedereen op hetzelfde moment. Het kost meer dan een jaar om de wereld te bevrijden van de fascistische onderdrukking. Vanaf dat moment herdenken we op 4 mei allen, die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Dit jaar doen we dat niet bij het monument op de Ossenmarkt. Dit jaar doet ieder dat op zijn of haar eigen manier.

 • Woord van de burgemeester - 29 april 2020

  Stukken lezen, teksten schrijven, mails beantwoorden, eigenlijk staat bij alles mijn radio aan. Dat is nu ook het geval. Omdat ik thuiswerk, moet ik rekening houden met de keuze van de zender en vooral met de sterkte van het geluid. Daarover dadelijk meer.

 • Woord van de burgemeester - 22 april 2020

  “Hoe bereik je mensen in Weesp, van wie een dierbare is overleden als gevolg van corona? Weet jij wie er in Weesp ziek zijn door corona?” Twee vragen die ik vorige week kreeg. Ik weet het niet en daarom kan ik alleen via deze bijdrage mijn betrokkenheid en medeleven overbrengen. Dat is heel onpersoonlijk, maar ik wil het wel met u delen.

 • Woord van de burgemeester - 15 april 2020

  De straatverlichting brandt nog, maar je ziet dat het langzaam licht wordt. Nog even en het is dag. Dat is mijn beeld als ik de eerste woorden van deze bijdrage type en vanuit mijn werkkamer naar buiten kijk. Dat is eigenlijk ook het beeld zoals ik de toekomst voor mij zie.

  We zijn langzaam op weg naar ‘het nieuwe normaal’, de anderhalve meter samenleving. Langzaam maar zeker zullen de contouren zich laten zien. Eerlijk gezegd kan ik mij nog nauwelijks voorstellen hoe dat nieuwe normaal er precies uit zal zien. En toch zullen we er over moeten nadenken. De komende twee weken moeten wij ons nog strikt houden aan de huidige regels en is de noodverordening nog steeds van kracht. We horen de komende week hoe het daarna verder gaat. Eén ding lijkt zeker, we zijn nog niet door deze crisis heen.

  Het is nog vroeg en terwijl ik dit schrijf heb ik nog niet de zogenoemde dagrapportage van de boa’s en de politie ontvangen en gelezen. Dit weekend ben ik niet door hen benaderd met het verzoek om extra handhavingsregels. Dat is een compliment voor u. Ongetwijfeld hebben handhavers en toezichthouders een enkeling op de regels moeten wijzen, maar feitelijk houdt u zich bijna allemaal daaraan. Hoewel we dus onderweg zijn naar het nieuwe normaal moeten wij ons voorlopig nog houden aan de strakke leefregels van dit moment. Deze boodschap blijf ik herhalen zolang dat in het belang van ons allemaal is. Houd vol!

  Tegelijkertijd met de maatregelen en de tijd die voor ons ligt, is er veel onzekerheid op welke manier het nieuwe normaal ons leven zal beïnvloeden. We hebben, vooruitlopend op deze onzekere nabije toekomst, samen met de betrokken partijen besluiten moeten nemen. Zo zullen veel evenementen (ik denk aan Weespers aan de Wand, Weesp Gastvrij en het Sluis en Bruggenfeest) niet doorgaan. Dat is jammer. Juist deze evenementen maken Weesp tot Weesp. En ook de Lintjesregen, Koningsdag en Dodenherdenking zullen we op een andere manier moeten vormgeven. Het zij zo…in een tijd als deze zullen we op een andere, een creatieve manier toch verbinding met elkaar zoeken. Want dat is belangrijk. Juist in een tijd als deze.

   
  Bas Jan van Bochove, burgemeester
 • Woord van de burgemeester - 8 april 2020

  Beste Weespers,
   
  Binnenblijven was het advies voor de dagen die achter ons liggen. Binnenblijven is het advies voor de weken die voor ons liggen. Corona beheerst het leven van alledag. Dat valt ons eigenlijk allemaal zwaar.
 • Woord van de burgemeester - 1 april 2020

  Beste Weespers, dames en heren, jongens en meisjes,

  We zijn intussen een week verder en helaas ziet de wereld er nog steeds vreemd uit. De kranten staan er vol van, alle digitale nieuwsappjes laten het zien en ook in de huiskamers is het coronavirus nog steeds het gesprek van de dag. Hier en daar worden wat lichtpuntjes gedeeld als gevolg van de aangescherpte maatregelen maar iedereen weet, we zijn er nog lang niet. 

 • Woord van de burgemeester - 25 maart 2020

  Beste Weespers, dames en heren, jongens en meisjes,

  Ik zei het al eerder: we zitten op het moment in een rare situatie waarin het coronavirus het gesprek van de dag is. Zolang de coronacrisis actueel is en de maatregelen die afgekondigd zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan nog gelden, zal ik u ook via deze plek in het Gemeentenieuws zo goed mogelijk bijpraten over de situatie in Weesp.

 • Woord van de burgemeester - 18 maart 2020

  Het is dinsdagochtend 17 maart bijna acht uur. Vanuit mijn werkkamer kijk ik over het Grote Plein. De marktkooplieden hebben hun plaatsen ingenomen. Het lijkt een normale markt, maar dat is het duidelijk niet. Alles is anders dan wat wij gewend zijn. Kinderen zie ik niet richting de scholen gaan. De straten zijn leger dan normaal. De horecagelegenheden gaan niet open. En zo kan ik dit lijstje langer maken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken