HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Woord van de burgemeester  |  Brief van de burgemeester aan alle Weespers - 6 oktober 2020

Brief van de burgemeester aan alle Weespers - 6 oktober 2020

Beste Weespers,

We kunnen en mogen er niet omheen. Het aantal coronabesmettingen in onze stad is enorm gestegen. En dat is zorgelijk. Deze zomer leek het allemaal de goede kant op te gaan, maar we leven inmiddels midden in de tweede golf van besmettingen. Als we niet willen dat deze tweede golf opnieuw veel kwetsbaren hard treft, is nu de tijd om in te grijpen.

Daarom heeft het kabinet extra maatregelen getroffen die in ieder geval gelden tot 20 oktober. Dat betekent dat in deze periode samenkomsten binnen van meer dan 30 personen verboden zijn, de horeca ’s avonds zowel binnen als op het terras om 21.00 uur geen nieuwe gasten meer mag ontvangen en om 22.00 uur de deuren moet sluiten en dat je thuis niet meer dan 3 gasten mag ontvangen. Sporten kan doorgaan, maar zonder publiek en de sportkantine blijft gesloten. Supermarkten moeten speciale winkeltijden invoeren voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Daarnaast is het dringende advies om in winkels, cafés en restaurants, musea, overheidsgebouwen en in de aula’s en gangen van middelbare scholen een mondkapje te dragen. Een compleet overzicht van de maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Deze maatregelen moeten snel tot een daling van het aantal besmettingen leiden, want anders  is een nieuwe ‘lockdown’ onvermijdelijk. En dat moeten we echt voorkomen. Want de gevolgen van de maatregelen van het afgelopen half jaar zijn al ernstig genoeg. Voor onze ondernemers, onze sportaanbieders, onze culturele sector, onze jongeren die graag weer bij elkaar willen komen en onze ouderen en kwetsbare bewoners die opzien tegen een nieuwe periode waarin eenzaamheid op de loer ligt.

In het coronadashboard op de site van de regio Gooi en Vechtstreek en op die van de Rijksoverheid is te zien hoeveel besmettingen en ziekenhuisopnamen er dagelijks bij komen. Weesp heeft de afgelopen weken regelmatig bovenaan gestaan in de landelijke ‘ranglijsten’. Een heldere verklaring hiervoor is er niet. Er wordt in Weesp veel getest. We zien dat steeds meer mensen moeite hebben zich aan de basisregels te houden. Vooral 1,5 meter afstand van elkaar houden, vinden mensen steeds lastiger worden. Dat is begrijpelijk, maar helaas is het wel de belangrijkste oorzaak van het oplopende aantal besmettingen. Met ons gedrag hebben wij dus de macht om deze cijfers te beïnvloeden. Wij bepalen of en hoe snel de getallen in Weesp de komende periode naar beneden gaan en verdienen daarmee onze eigen bewegingsvrijheid terug. Natuurlijk kan niemand dat alleen. Immers, alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Dus daarom nogmaals de dringende oproep om u te houden aan de extra maatregelen die nu gelden en alert te blijven op de naleving van de 1,5 meter en de hygiënerichtlijnen. Werk thuis en beperk zoveel mogelijk uw sociale contacten.

Beste Weespers: laten we samen de schouders eronder zetten. Voor onze ondernemers, onze ouderen, onze jongeren, onze mensen in de zorg en ook voor onszelf. Hou vol Weesp!

Bas Jan van Bochove

Burgemeester van Weesp (wnd.)

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken