HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Woord van de burgemeester  |  Woord van de burgemeester - 17 maart 2021

Woord van de burgemeester - 17 maart 2021

Beste Weespers,

“Kan je wekelijkse bijdrage ook gaan over een onderwerp, dat los staat van corona?”

De vraag overvalt mij niet. Zelf stel ik mij die vraag de laatste tijd ook wel eens. Ik verlang naar het moment waarin andere onderwerpen weer om alle aandacht vragen. Dat betekent dan ook dat de collegeleden elkaar weer gaan afwisselen in een bijdrage op deze pagina.

We zijn, naar ik hoop, op weg naar minder beperkingen en daarmee naar meer vrijheid. Ik ben mij ervan bewust dat die weg moeilijker zal zijn dan het moment van het afkondigen van de lockdown. De periode, die voor ons ligt, zal stapsgewijs meer vrijheid gaan brengen. En juist bij de stappen die we gaan nemen zullen keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes die ongetwijfeld vaak moeilijk zijn uit te leggen. Wellicht zullen we ook stappen terugzetten. Kortom, ongetwijfeld gaan begrip en onbegrip in de komende tijd hand in hand. Daar zal ik dus regelmatig over schrijven.

Dan nu toch even iets anders. De gemeenteraad vergadert al een jaar via Teams. Sinds vorig jaar maart is de raad nog maar één keer fysiek bijeengeweest. Alle commissie- en raadsvergaderingen worden via de virtuele weg gehouden. Op deze manier kan het hoogste orgaan van de gemeente toch zijn werk doen. De stemming tot de benoeming van wethouder Carin Ogier moet schriftelijk gebeuren. Dus komen de raadsleden allemaal één voor één naar het stadhuis en brengen hun stem uit. Voor alle raadsleden en natuurlijk voor Carin Ogier een bijzonder moment.

Ruim een week eerder draagt de gemeenteraad van Landsmeer een wethouder uit Weesp voor als hun nieuwe burgemeester. Wat een mooie stap voor Léon de Lange.
Natuurlijk ga ik er vanuit dat de Koning straks zijn handtekening zet onder de benoeming. Dat betekent dat Léon de Lange afscheid neemt van Weesp. In coronatijd even iets anders: een nieuwe start voor twee bestuurders.

  

Bas Jan van Bochove, burgemeester

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken